Logotype

Lestijärven tuulipuiston rakennustyöt pääsevät kesällä kunnolla vauhtiin – Kuokat maahan -tilaisuudessa juhlistettiin kotimaista energiaa

toukokuu 19, 2022, 13:47
 Uutiset
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Suomen suurimman tuulipuiston rakentamisen käynnistymistä juhlistettiin tänään Lestijärvellä. Kuokat maahan -tilaisuus kokosi hankkeen tärkeimmät osapuolet tarttumaan lapion varteen tuulipuiston hankealueella, jossa rakennustyöt alkavat nyt täydellä teholla.

”Olen valtavan iloinen, että Lestijärven tuulipuiston rakentaminen päästiin aloittamaan nopeasti. Kotimaisen uusiutuvan energian merkitys on Suomessa suurempi kuin koskaan. Lestijärven tuulipuisto tulee kattamaan noin kaksi prosenttia Suomen tämän hetken sähköntuotannosta, joten vaikutus on suuri”, Lestijärven hankkeen toteuttavan OX2:n toimitusjohtaja Paul Stormoen sanoo.

Lestijärven tuulipuiston rakentamisen ensimmäiset vaiheet käynnistyivät jo viime marraskuussa, ja keväällä on aloitettu maanrakennustöitä. Kesän tullen työt pääsevät kunnolla vauhtiin, kun tuulipuiston teiden, sisäverkon, voimalaperustusten sekä voimaloiden nostokenttien rakennustyöt käynnistyvät. Tavoite on, että ne saadaan valmiiksi 2023 loppuun mennessä, jonka jälkeen aloitetaan tuulivoimaloiden pystyttäminen. Tuulipuisto valmistuu ja luovutetaan omistajilleen vuoden 2025 alussa.

OX2:n järjestämään Kuokat maahan -tilaisuuteen osallistui edustajat Lestijärven kunnasta, tuulipuiston omistajista, pääurakoitsijoilta sekä hankealueen maanomistajaryhmästä. Lisäksi paikalla oli vuosien varrella hankkeen suunnitteluun ja kehitykseen osallistuneita henkilöitä.

Tilaisuudessa hankkeen osapuolet iskivät nelikahvaisen lapion maahan yhteisvoimin toteutettavan hankkeen ja kotimaisen energian kunniaksi. Puheenvuoroissa Lestijärven kunnanjohtaja Anne Kurkela nosti esiin tuulipuistohankkeen hyötyjä kunnalle.

”Lestijärven tuulipuisto takaa meidän tulevaisuutemme – se tuottaa kunnalle vuosittain kiinteistöveroa noin 2,5 miljoonaa euroa. Pystymme sen avulla turvaamaan pienen kunnan peruspalveluita ja tuottamaan lisää infraa. Lisäksi voimme laskea veroprosenttia, mikä hyödyttää kaikkia kuntalaisia”, Kurkela sanoo.

Lestijärven tuulipuiston omistajana on kotimaisten sähköyhtiöiden eli Kymppivoiman, Oulun Energian ja Kuopion Energian muodostama yhteenliittymä. Kymppivoiman osuus investoinnista on noin 65 prosenttia, Oulun Energian 25 ja Kuopion Energian kymmenen prosenttia.

”Kotimaiseen tuulivoimaan investoiminen on meille tärkeä keino lisätä päästöttömän energian tuotantoa ja tarjontaa. Tuulivoima on kaikista edullisin tapa tuottaa sähköä ja parantaa energiaomavaraisuutta. Olemme ylpeitä hankkeesta, joka tuo myös työtä ja tuloja alueelleen”, Kymppivoiman toimitusjohtaja Anders Renvall sanoo.

”Odotamme, että koko hankkeen 650 miljoonan euron investoinnista noin viidesosa jää talousalueelle. Lestijärven hanke on hieno esimerkki siitä, mitä voimme kotimaisin voimin tehdä. Omistajina ovat kotimaiset sähköyhtiöt. Rakennustöissä käytetään paljon paikallista työvoimaa ja hankkeessa merkittävä osuus urakoitsijoista tulee alueelta. Lisäksi tarvitsemme paikallisia palveluntarjoajiatyömaan päivittäiseen toimintaan”, OX2 Suomen maajohtaja Teemu Loikkanen toteaa.

Tietoa Lestijärven tuulipuistosta:

Tuulipuistoon rakennetaan yhteensä 69 tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 240 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi hankkeeseen kuuluu uuden sähköaseman sekä 110 kilovoltin ja 400 kilovoltin voimajohtojen rakentaminen sähkönsiirtoa varten.

Valmistuttuaan tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto on noin 1,3 terawattituntia, joka vastaa noin 280 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 KWh/kotitalous) ja kahta prosenttia koko Suomen vuoden 2021 sähköntuotannosta.

OX2 toteuttaa tuulipuiston avaimet käteen -periaatteella. Rakentamisen jälkeen se jää vastaamaan tuulipuiston teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.

Hankkeen keskeiset alihankkijat ovat: Siemens Gamesa (tuulivoimalat), Keski-Suomen Betonirakenne (infratyöt), Hitachi Energy, Vaasa (muuntajat), Eltel (voimajohdot).

Lisätietoja:

Teemu Loikkanen, OX2 Suomen maajohtaja, p. +358 50 373 6243, teemu.loikkanen@ox2.com

Anne Kurkela, Lestijärven kunnanjohtaja, p. +358 40 159 1584, anne.kurkela@lestijarvi.fi

Anders Renvall, konsortion puhemies, toimitusjohtaja, Kymppivoima, p. +358 50 386 2529, anders.renvall@kymppivoima.fi