Logotype

Suomen suurimman tuulipuiston voimaloiden pystytykset käyntiin

kesäkuu 4, 2024, 10:00
 Tiedotteet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Uusiutuvan energian yhtiö OX2 rakentaa parhaillaan Lestijärvelle Suomen suurinta tuulipuistoa. Tuulivoimaloiden osien kuljetukset Kokkolan satamasta käynnistyivät toukokuun puolivälissä, ja voimaloiden pystytykset alkavat kesäkuun aikana. Lestijärven tuulipuistoon rakennetaan kaikkiaan 69 tuulivoimalaa. Sähköä tuulipuisto alkaa tuottaa vuoden 2025 aikana.

Reilulla 455 megawatin kokonaisteholla tulee Lestijärven tuulipuisto valmistuessaan olemaan Suomen suurin. Hankkeen luvitus käynnistyi 2012 ja rakennustyöt aloitettiin loppuvuodesta 2021. Maanrakennustyöt, tuulipuiston tiestö, tuulivoimaloiden nostokentät sekä voimalaperustukset valmistuivat vuonna 2023. Nyt meneillään on hankkeen viimeinen rakennusvaihe, jolloin voimaloiden osat kuljetetaan alueelle ja tuulivoimalat pystytetään.   

Lestijärven tuulipuiston vuosittainen yli 1,3 terawattitunnin tuotanto on huomattava lisä uusiutuvan energian tuotantoon Suomessa. Tuulipuiston tuotanto vastaa noin 280 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 kWh/kotitalous). 

“Lestijärven tuulivoimahanketta on kehitetty pitkään. On hienoa, että olemme nyt jo näin lähellä hankkeen valmistumista”, iloitsee Teemu Loikkanen, Lestijärven tuulipuistoa toteuttavan OX2 Finlandin maajohtaja. “Näin suuri tuulivoimahanke voi onnistua ainoastaan tiiviissä yhteistyössä kunnan ja maanomistajien kanssa”, hän jatkaa.  

”Lestijärvi on asukasmäärältään Suomen pienin kunta ja tänne valmistuu Suomen toistaiseksi suurin tuulivoimapuisto. Toivomme, että hanke vaikuttaa positiivisesti kuntaan ja toimii myös esimerkkinä muille. Pienikin voi olla suurta, kun löytyy tarpeeksi tahtoa”, kertoo Lestijärven kunnanjohtaja Päivi Rautio. ”Avainasia on, että Lestijärvellä on ollut tahtotila kehittää uusiutuvaa energiaa. Pienelle kunnalle tuulivoimaloista saadut verotulot ovat tietenkin myös iso asia,” Rautio jatkaa.  

Lestijärven tuulipuiston taloudelliset vaikutukset Lestijärven kunnassa ovat merkittävät. Tuulipuisto tulee tuottamaan Lestijärven kunnalle vuosittain arviolta 2,5 miljoonaa euroa kiinteistöveroa.  

Lestijärven tuulipuistohankkeen voimalakuljetukset kestävät toukokuun puolivälistä 2024 alkuvuoteen 2025. Voimalaosat kuljetetaan Lestijärvelle Kokkolan satamasta maanteitä pitkin erikoiskuljetuksina, joita kertyy rakennusvaiheen aikana noin 1 100. 

OX2 on Lestijärven tuulipuiston kehittäjä ja toteuttaja. Lestijärven tuulipuiston omistavat Kymppivoiman, Oulun Energian ja Kuopion Energian muodostama konsortio.   

Faktoja Lestijärven tuulipuistosta: 

  • Sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, Lestijärven kunnassa  
  • Koostuu kolmesta alueesta, jotka ovat Kosolankangas, Hittisenneva ja Iso-Korteneva
  • 69 tuulivoimalaa, jotka toimittaa Siemens Gamesa (malli: SG 6.6-170)
  • Yhteenlaskettu kokonaisteho 455,4 megawattia
  • Vuosittainen energiantuotanto on yli 1,3 terawattituntia
  • Yhden tuulivoimalan enimmäiskorkeus on 240 metriä, roottorin halkaisija on 170 metriä ja yksikköteho 6.6 MW 

Linkit:

Lestijärven tuulivoimahankkeen verkkosivu

Lestijärven voimalaosien kuljetuksia koskeva päivittyvä verkkosivu

Lisätietoja:

Teemu Loikkanen, maajohtaja, OX2 Finland, p. 050 373 6243, teemu.loikkanen@ox2.com

Päivi Rautio, Lestijärven kunnanjohtaja, p. 040 159 1584, paivi.rautio@lestijarvi.fi