Metsälamminkangas

Metsälamminkankaan tuulivoimahanke sijoittuu Pohjois-Pohjanmaalle Vaalan kuntaan noin 120 kilometriä Oulusta kaakkoon. Hankkeella on lainvoimainen osayleiskaava 24 tuulivoiman rakentamiseksi. Tuulivoimaloiden korkeus on 220-230 metriä.


Hankkeen verkkoliityntä toteutetaan Fingridin Vuolijoen sähköasemalle rakentamalla 32 kilometriä 110 kv voimajohtoa olemassa olevan johtokadun rinnalle. Hankkeen maanomistajat ovat yksityisiä maanomistajia.


Projektledare

Kirsi Koivunen

+358 50 3543287 kirsi.koivunen@ox2.com

Metsälamminkangas

Metsälamminkankaan tuulivoimahanke sijoittuu Pohjois-Pohjanmaalle Vaalan kuntaan noin 120 kilometriä Oulusta kaakkoon. Hankkeella on lainvoimainen osayleiskaava 24 tuulivoiman rakentamiseksi. Tuulivoimaloiden korkeus on 220-230 metriä.


Hankkeen verkkoliityntä toteutetaan Fingridin Vuolijoen sähköasemalle rakentamalla 32 kilometriä 110 kv voimajohtoa olemassa olevan johtokadun rinnalle. Hankkeen maanomistajat ovat yksityisiä maanomistajia.


Projektledare

Kirsi Koivunen

+358 50 3543287 kirsi.koivunen@ox2.com

Tiedot projektista

Karttakuva hankealueesta.

Kunta: Vaala
Tuulivoimaloiden määrä: 24
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus: 220-230 m
Arvioitu vuosituotanto: ca 400 GWh