Logotype

Antti Lindqvist nimitetty OX2:n rakennusinsinööriksi

elokuu 19, 2021, 14:22
 Uutiset

B. Eng. Antti Lindqvist aloitti OX2:n rakennusinsinöörinä lokakuussa 2020. Antti on ehtinyt ensimmäisen vuoden aikana juosta työajalla jo maratoninkin, kun hän kiersi erään kehitysvaiheessa olevan tuulipuiston tulevat 30 tuulivoimalapaikkaa yhdessä päivässä.

Lindqvist keskittyy tehtävässään suunnittelemaan tuulipuistoja. Tähän kuuluvat esimerkiksi teiden, nostokenttien ja perustusten sijaintien määrittely. Hänen työnsä tavoite on tuottaa mahdollisimman optimoitu loppuratkaisu sovittamalla yhteen hankkeiden rakennettavuus, maksimaalinen tuulituotanto ja erilaiset rajoitteet. Lisäksi hänen vastuullaan ovat hankkeiden pohjatutkimukset ja hän tukee hankkeita rakennusteknisissä kysymyksissä.

”On mukava nähdä, kuinka suuri vaikutus omalla työllä on hankkeiden ympäristöystävällisyyteen ja kustannuksiin, kun asioihin pääsee vaikuttamaan niin isosti”, Antti iloitsee. ”Urakoitsijapuolella työskennellessä hankkeisiin pääsee mukaan vasta silloin, kun rakentamista ollaan jo aloittamassa. Tässä tehtävässä pääsen tuulipuistohankkeeseen mukaan päivästä nolla, jolloin lähes kaikki on mahdollista.”

”Tässä työssä tärkeintä on pyrkiä minimoimaan kaivu- ja täyttömassojen määrät, ajomatkat, puiden kaataminen, neitseellisen maaston muokkaaminen sekä perustusten tarvitsema betonin ja teräksen määrä. Nämä tavoitteet ovat linjassa myös rakennuskustannusten kanssa, joten useimmiten ympäristöystävällisin ratkaisu on myös halvin”, Lindqvist kuvaa.

Lindqvist on mukana myös monen toimijan yhteisissä kehitysprojekteissa, joilla pyritään lähitulevaisuudessa pienentämään tuulipuistojen rakennustöiden aiheuttamaa ympäristövaikutusta. Ympäristövaikutuksia on mahdollista pienentää myös tuulivoimaloiden uusien pienemmät nostoalueet ja kevyemmät tieratkaisut mahdollistavien asennusmenetelmien avulla.

Lindqvist on koulutukseltaan infrarakentamisen rakennusinsinööri. Hän siirtyi tehtäväänsä YIT:ltä, jossa hän työskenteli urakointipuolella muun muassa vastaavana mestarina sekä projekti- ja suunnittelupäällikkönä.

OX2:n slogan on Energiamme ei lopu koskaan. Toisin kuin tuulen, työntekijän energia ei ole ehtymätön. Mistä saat Antti itse energiaa työn ulkopuolella?

”Harrastan muun muassa suunnistusta, polkujuoksua, hiihtoa, vaeltamista ja muuta luonnossa liikkumista. Saan energiaa luonnosta ja ulkoilmasta. Mutta myös itse työ sopii minulle kuin nenä naamaan. Voin suunnistajana treenata työajalla kulkiessani ympäri suunniteltavia tuulipuistoalueita”, Antti kertoo.