Logotype

Hanna Herkkola nimitetty OX2:n hankekehityksen projektipäälliköksi

kesäkuu 16, 2021, 07:50
 Uutiset

HM Hanna Herkkola on nimitetty OX2:n hankekehityksen projektipäälliköksi. Hän keskittyy tehtävässään erityisesti vahvistamaan sidosryhmäyhteistyötä läpi tuulipuiston suunnittelu-, rakennus- ja ylläpitovaiheiden.

”Tavoitteena on yllättää sidosryhmät positiivisesti. Tuntuu, että tässä firmassa se onnistuu”, Herkkola pohtii tuulivoimatoimijan roolia suhteessa ympäröiviin tahoihinsa.

Uusi vuorovaikutuksen kehittämistä painottava tehtävä on OX2:lta strateginen avaus. Sen tavoitteena on, että uusiutuva tuulienergia voidaan rakentaa alueelle paikallisten asukkaiden, kuntapäättäjien ja maanomistajien kannalta parhaalla tavalla; yhä avoimemmalla vuoropuhelulla.

OX2 on aina käynyt aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa paljon ennen kuin yksikään tuulivoimala nousee pystyyn. Hankekehityksessä Herkkola on mukana heti alusta, jolloin käydään läpi muun muassa kaavoitus-, vaikutusarviointi- ja luvitusprosessit.

”On vaikuttavaa, miten monenlaista erilaista osaamista hankkeiden monivaiheinen eteneminen vaatii”, Herkkola pohtii vauhdikkaasti kasvavan uusiutuvan tuulivoiman edistämistä. ”Tässäkin vuorovaikutus on yksi tärkeimmistä. Sen tulee toimia niin yrityksemme sisällä ihmisten välillä kuin sidosryhmiemme kanssa. Tavoite on yhteisymmärrys.”

Ensimmäinen Herkkolan vetämä hanke on Korpivaaran Liperiin suunnitteilla oleva tuulipuiston laajennus. ”Itä-Suomessa tuulivoimaa on tällä hetkellä hyvin vähän verrattuna Länsi-Suomeen. Alueellisesta näkökulmasta ensimmäinen hankkeeni Liperissä on edelläkävijähanke. Myös aluetalouden näkökulmasta on hienoa, kun uusiutuvan energian hankkeita saadaan tasaisemmin ympäri maata”, toteaa Herkkola.

OX2:n slogan on Energiamme ei lopu koskaan. Toisin kuin tuulen, työntekijän energia ei ole ehtymätön. Mistä saat Hanna itse energiaa työn ulkopuolella? 

”Näin kesän korvalla ohilipuvien pilvien katselu riippumatossa rentouttaa. Sään salliessa pitkä rauhallinen aamupalahetki pihakeinussa on parhautta. Aktiivisempaa palauttavaa tekemistä on maantiepyöräily, jonka pariin löysin hyväntekeväisyysjoukkue Team Rynkebyn kautta vuonna 2020.”

Herkkola siirtyi tehtäväänsä Rambollilta, jossa hänen pääasiallisia vastuitaan olivat sosiaalisten vaikutusten arviointi ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä ja maankäyttöhankkeissa sekä vuorovaikutuksen kehittäminen ja hankeviestintä. OX2:lle siirtymistä vauhditti yhtiöstä paistanut aito sitoutuminen laadukkaaseen tekemiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.