Logotype

Karoliina Markukselasta OX2:n merituulivoiman nuorempi hankekehityspäällikkö

helmikuu 16, 2024, 13:30
 Uutiset

Karoliina Markuksela aloitti uudessa tehtävässään OX2:lla joulukuussa. Markuksela vahvistaa OX2 Suomen merituulivoimatiimiä ja on mukana kehittämässä Pohjanlahdella sijaitsevia kolmea merituulivoimahanketta.

OX2:n Pohjanlahdella kehitteillä olevat merituulipuistot Halla, Laine ja Tyrsky käsittävät suunnitelmien mukaan yhteensä reilut 400 tuulivoimalaa. Hankkeiden mittaluokka on merkittävä, sillä niiden vuosittainen energiantuotanto olisi 29 terawattituntia, joka vastaisi lähes 40 prosenttia Suomen 2023 vuoden sähköntuotannosta.

“Tällä hetkellä merituulivoimahankkeissamme on käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely. YVA-menettelyllä selvitetään, millaisia kokonaisvaikutuksia hankkeella on ympäristöön, jotta haitallisia ympäristövaikutuksia pystytään vähentämään. Aktiivinen yhteistyö eri sidosryhmien sekä rannikkoalueiden asukkaiden ja merialueiden käyttäjien kanssa on avainasemassa onnistuneessa arvioinnissa”, Markuksela sanoo.

Hankkeissa parhaillaan tehtävä YVA-menettely on tuttu prosessi Markukselalle jo entuudestaan, sillä hän toimi aiemmin ympäristökonsulttina. Toimenkuvaan kuului hankkeiden ympäristövaikutusten arviointien laatimista, luvitusta, riskienarviointia sekä kemikaaliturvallisuuteen liittyviä tehtäviä. Koulutukseltaan Markuksela on ympäristötekniikan diplomi-insinööri.

Uusin tehtäviin Markukselan innosti konsultin toimessa syttynyt kiinnostus merituulivoimaa kohtaan: “On hienoa päästä mukaan merituulivoimahankkeiden kehittämiseen näin varhaisessa vaiheessa. Suomessa on tällä hetkellä vain yksi toiminnassa oleva merituulipuisto, joten samalla pääsen Pohjanlahden hankkeissamme seuraamaan koko alan kehitystä laajemminkin.”

Tuore hankekehityksen projektipäällikkö kertoo päässeensä hyvin kiinni uuteen työhönsä heti ensimmäisten viikkojen aikana. Myös OX2:n merituulivoimatiimiin on ollut helppoa päästä mukaan, vaikka tiimiläiset ovatkin levittäytyneet ympäri Suomea: “Seitsemänhenkisen tiimimme tapaa kasvokkain muutaman kuukauden välein jollakin toimistoistamme. Odotan jo innolla, että pääsen omalla vuorollani esittelemään tiimilleni Oulua”, Markuksela hymyilee.

OX2:n missio on lisätä uusiutuvan energian saatavuutta. Mistä saat itse energiaa työn ulkopuolella?

“Saan energia läheisistäni sekä harrastuksistani, joihin kuuluu muun muassa harmonikan soitto, crossfit ja painonnosto.”