Logotype

OX2 Åland aloittaa vety-yhteistyön Orklan kanssa

helmikuu 7, 2023, 15:00
 Tiedotteet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 ja Orkla ovat aloittaneet Ahvenanmaalla yhteistyön, jonka tavoitteena on toimittaa OX2:n suunnittemista hankkeista tuotettavaa vetyä Orklan tehtaalle Saltvikin Haraldsbyhyn. Selvitys- ja suunnittelutyö tähtää vetytoimitusten käynnistämiseen vuonna 2025.

Orklalla on yli 100 tehdasta eri puolilla maailmaa, ja konserni on asettanut toiminnalleen tiukat ympäristövaatimukset. Se aikoo vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 60 prosenttia vuoteen 2025 mennessä, investoida fossiilivapaaseen energiaan ja puolittaa ruokajätteen määrän. Ahvenanmaalla Orkla aikoo vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vetyä on tarkoitus toimittaa OX2:n Möckelöhön suunnitellun energiapuiston lisäksi myös muista aurinkohankkeista. Pitkällä aikavälillä mukaan tulevat myös Noatun Nord- ja Noatun Syd -merituulivoimahankkeet, joissa vedyntuotannon on määrä tapahtua Långnäsin vihreässä megasatamassa. Suunnitelmissa on korvata muualta tuotu propaanikaasu paikallisesti tuotetulla vedyllä. Näin Orkla voi sekä pienentää hiilijalanjälkeään että tukea paikallisen vihreän energiantuotannon kehitystä.

"Olemme yhdessä todenneet, että yhteistyöhön liittyy suuria mahdollisuuksia. Se tarjoaa luonnostaan etuja molemmille osapuolille ja yhteiskunnan tasolla koko Ahvenanmaalle, joka pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Siirrymme suunnittelussa nyt seuraavaan vaiheeseen ja odotamme innolla, että voimme käynnissä olevilla vihreillä energiahankkeilla auttaa paikallista teollisuutta vihreässä siirtymässä. Orkla on kestävän kehityksen edelläkävijä ja tekee nyt sitä, mitä muut sanovat tekevänsä. Toimimme aivan saman filosofian mukaan", sanoo OX2 Ålandin johtaja Anders Wiklund.

"On todella hienoa, että Ahvenanmaalla on pian saatavilla vihreää, paikallisesti tuotettua vetyä. Se auttaa meitä saavuttamaan kunnianhimoiset ilmastotavoitteemme ja edistää samalla Ahvenanmaan vihreää kehitystä. Orklan Haraldsbyn tehdas on meille hyvä ensimmäinen esimerkki vedyn mahdollisuuksista, ja tämän pilottihankkeen jälkeen tarkastelemme, voidaanko sama toteuttaa myös Orklan muilla tehtailla isossa konsernissamme", sanoo Orkla Ålandin tehtaanjohtaja Christer Söderström.

OX2:n Ahvenanmaalle suunnittelemien aurinkopuistojen vetysuunnittelussa on teknisenä kumppanina Euromekanik. Sillä on pitkä kokemus tämäntyyppisten ratkaisujen toteuttamisesta teollisessa mittakaavassa Pohjoismaisille suuryrityksille.

"Orklan tehdas Haraldsbyssä on hyvä esimerkki siitä, miten uudella vihreällä teknologialla voi olla suora vaikutus paikalliseen vihreään muutokseen. Näemme tällä alalla vahvan trendin, mutta erityisen ilahduttavaa on, että Orkla on niin tiedostava ja ennakoiva ajattelussaan. Sen ansiosta voimme päästä todella vauhtiin vedyn mahdollistamassa siirtymässä", sanoo Euromekanikin toimitusjohtaja Peter Rydebrink.

Energiapuiston odotetaan valmistuvan vuonna 2024, ja vedyntuotannon on määrä alkaa vuonna 2025, jolloin myös puiston ja tehtaan väliset kaasutoimitukset alkavat.

Lisätietoja:

Anders Wiklund, OX2 Åland johtaja, tel. +358 457 57 59 211, anders.wiklund@ox2.com

Christer Söderström, Orkla Åland tehtaanjohtaja, tel. +358 40 081 99 36

Peter Rydebrink, Euromekanik, toimitusjohtaja, tel. +46 31 780 56 1

OX2 AB (publ)

OX2 kehittää, rakentaa ja myy maa- ja merituulipuistoja sekä aurinkovoimapuistoja. Lisäksi OX2 hallinnoi valmiita tuuli- ja aurinkovoimapuistoja. OX2:n hankekehitysportfolio koostuu yhtiön itse käynnistämistä sekä muilta toimijoilta hankituista, eri vaiheissa olevista tuuli- ja aurinkovoimahankkeista. Yhtiö kehittää aktiivisesti myös muihin uusiutuvan energian teknologioihin, kuten vedyn tuotantoon ja energian varastointiin, perustuvia hankkeita. OX2 toimii Euroopassa kymmenellä markkina-alueella: Ruotsissa, Suomessa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Romaniassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa. Vuonna 2021 liikevaihto oli noin 5 miljardia kruunua (n. 470 miljoonaa euroa). Yhtiöllä on 350 työntekijää ja sen pääkonttori on Tukholmassa, Ruotsissa. OX2 listautui Tukholman pörssin päälistalle huhtikuussa 2022.