Logotype

OX2, Helen ja Ålandsbanken sopimukseen Niinimäen tuulipuiston toteuttamisesta – itäisen Suomen suurimman tuulivoimahankkeen rakentaminen käynnistyy Pieksämäellä

marraskuu 28, 2022, 11:00
 Tiedotteet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Uusiutuvan energian yhtiö OX2 on tehnyt sopimuksen energiayhtiö Helenin sekä Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kanssa 145,2 megawatin suuruisen tuulipuiston rakentamisesta Pieksämäelle. Niinimäen tuulipuistoon rakennetaan 22 tuulivoimalaa ja se on valmistuessaan itäisen Suomen suurin tuulipuisto.

Niinimäen tuulipuiston rakentaminen aloitetaan heti, ja tuulipuiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä. Tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto tulee olemaan yli 400 gigawattituntia. Se vastaa noin 80 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta (5 000 kWh/kotitalous). Hankkeen kokonaisinvestoinnista arvioidaan jäävän talousalueelle noin 20 prosenttia.

”Ensimmäisen suuren tuulipuiston toteuttaminen itäiseen Suomeen on meille kunnia-asia. Tuulivoimainvestoinneilla on positiivinen vaikutus Savon aluetalouteen, ja ne hajauttavat maantieteellisesti hyvällä tavalla tuulisähkön tuotantoa Suomessa”, OX2:n Suomen maajohtaja Teemu Loikkanen sanoo.

”Niinimäen tuulipuiston hankinnan myötä hajautamme tuulivoiman tuotantoa maantieteellisesti Itä-Suomeen. Olemme erityisen iloisia yhteistyöstä tuulivoimakehittäjä OX2:n kanssa, sekä jatkuvasta hyvästä yhteystyöstä yhdessä kumppanimme Ålandsbankenin Erikoissijoitusrahaston kanssa. Niinimäen hankinta tukee strategiamme mukaista panostusta uusiutuvan energian tuotantoon, ja puiston aloitettua toimintansa vuosittainen tuulivoimatuotantomme tulee olemaan noin 2,5 terawattituntia”, sanoo Helenin yrityskaupoista vastaava johtaja Jenny Söderman.

”Niinimäki on jo rahastomme viides sijoituskohde ensimmäisen kahden toimintavuotemme aikana. Yhdessä Helenin kanssa olemme investoineet tänä vuonna neljään tuulivoimapuistoon, jotka valmistuttuaan tuottavat yli 1,5 terawattituntia uusiutuvaa sähköä vuodessa. Rahastomme varainhankinta on onnistunut tähän mennessä erinomaisesti ja olemme hyvin tyytyväisiä, kun saamme investoitua sijoittajiemme varoja tällä kertaa OX2:n ammattimaisesti kehittämään ja rakennuttamaan hankkeeseen. Näin voimme myös jatkaa työtämme omalta osaltamme sähkön hintakriisin ratkaisussa”, sanoo Ålandsbanken Rahastoyhtiön salkunhoitaja Jimmy Forsman.

”Niinimäen tuulipuisto on Pieksämäen historian suurin yksittäinen investointi. Hanke tuo alueelle työtä ja elinvoimaa sekä tuottaa tulevaisuudessa vihreää sähköä. Olemme mielellämme edistämässä puhtaan energiantuotannon investointeja alueella, jotka tukevat osaltaan maan energiaomavaraisuutta. Tuulipuistohanke edistää myös kaupungin ilmastotavoitteita”, Pieksämäen kaupunginjohtaja Ulla Nykänen toteaa.

OX2 toteuttaa hankkeen avaimet käteen -periaatteella ja vastaa rakentamisen jälkeen myös tuulipuiston teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista. OX2:n hankekehityssalkku Suomessa sisältää 4 600 MW maatuulivoimaa sekä 4 100 MW merituulivoimaa. Yhtiö rakentaa parhaillaan 100 tuulivoimalaa eri puolilla Suomea ja vastaa 119 tuotannossa olevan voimalan teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.

 

Tietoja Niinimäen tuulipuistohankkeesta:

  • Tuulivoimalat: 22 tuulivoimalaa, joiden nimellisteho on 6,6 MW ja enimmäiskorkeus 258 metriä
  • Vuosittainen energiantuotanto: yli 400 GWh, joka vastaa noin 80 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 KWh/ kotitalous)
  • Arvioitu käyttöönottoajankohta: loppuvuodesta 2024
  • Keskeiset alihankkijat: Destia (infratyöt), Tamini S.r.l (muuntajat), Eltel Networks (voimajohdot ja tuulipuiston sähköasema)
  • Vuosittaiset kiinteistöverotuotot Pieksämäelle ovat noin 800 000 euroa

Yhteyshenkilö:

Teemu Loikkanen, Maajohtaja, OX2 Suomi, puh. +358 50 373 6243, teemu.loikkanen@ox2.com

OX2 kehittää, rakentaa ja myy maa- ja merituulipuistoja sekä aurinkovoimapuistoja. Lisäksi OX2 hallinnoi valmiita tuuli- ja aurinkovoimapuistoja. OX2:n hankekehitysportfolio koostuu yhtiön itse käynnistämistä sekä muilta toimijoilta hankituista, eri vaiheissa olevista tuuli- ja aurinkovoimahankkeista. Yhtiö kehittää aktiivisesti myös muihin uusiutuvan energian teknologioihin, kuten vedyn tuotantoon ja energian varastointiin, perustuvia hankkeita. OX2 toimii Euroopassa yhdellätoista markkina-alueella: Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Romaniassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa. Vuonna 2021 liikevaihto oli noin 5 miljardia kruunua (n. 470 miljoonaa euroa). Yhtiöllä on 350 työntekijää ja sen pääkonttori on Tukholmassa, Ruotsissa. OX2 listautui Tukholman pörssin päälistalle huhtikuussa 2022. www.ox2.com