Logotype

OX2 ja Ålandsbanken suunnittelevat vihreää megasatamahanketta Ahvenanmaalle

helmikuu 3, 2023, 15:00
 Tiedotteet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 ja Ålandsbanken Fondbolag, jotka kehittävät Noatun Nord- ja Syd-merituulivoimahankkeita, ovat käynnistäneet esiselvityksen Långnäsin sataman yhteyteen sijoittuvan vihreän megasataman suunnittelusta ja perustamisesta. Hanke on tärkeä osa pyrkimystä luoda Ahvenanmaalle Pohjoismaiden johtava vihreä keskittymä, ja tässä hankkeessa painopisteinä ovat erityisesti merenkulkusegmentti ja uusien yritysten rantautuminen Ahvenanmaalle.

Långnäs on sopiva solmukohta OX2:n ja Ålandsbankenin Noatun Nord- ja Syd- merituulivoimahankkeille niin rakentamisen, sähköyhteyden, vedyn ja synteettisen polttoaineen tuotannon/jakelun kuin uusien yritysten sijoittautumisenkin kannalta. Hanketiimi koostuu OX2:n, Ålandsbankenin, Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping -järjestön, EuroMekanikin ja muiden konsulttitahojen edustajista.

Valmiina satama toimii vihreänä solmukohtana, ja yksittäisten hankkeiden rakentamislogistiikan lisäksi se mahdollistaa uusien yritysten sijoittautumisen, työpaikkojen luomisen, konkreettisen sähköyhteyden Ahvenanmaalle sekä paljon muuta. Långnäsin kapasiteettitarpeeksi on arvioitu 3 000 MW.

"Vihreän megasataman toteuttaminen vahvistaa Ahvenanmaata monella tavalla. Se on tärkeä osa merituulivoimahankkeita, ja lisäksi sen myötä luodaan työpaikkoja, kehitetään synteettistä polttoainetta merenkulkualalle ja lisätään Ahvenanmaan houkuttelevuutta uusien suuryritysten sijoittautumisen kannalta. Samalla mahdollistetaan myös monia uusia innovatiivisia hankkeita, jotka liittyvät vesistöjen hapettamiseen ja ylijäämälämmön hyödyntämiseen eri teollisuudenaloilla. Satama vahvistaa Ahvenanmaan valmiuksia kehittyä Pohjoismaiden johtavaksi vihreäksi keskittymäksi", sanoo OX2:n Ahvenanmaasta vastaava johtaja Anders Wiklund.

Hankkeeseen sisältyvät vedyn tuotanto merenkulkualan polttoaineeksi sekä sen käyttö tulevassa paikallisessa saaristoliikenteessä ja Ahvenanmaan teollisuusprosesseissa. Långnäsistä tulee myös tärkeä solmukohta vedyn kuljetukselle suunnitellun Baltic Sea Hydrogen Collector putkilinjan kautta mantereelle.

Projekti käy myös suoraan vuoropuhelua kansainvälisten yritysten kanssa sijoittautumisesta Ahvenanmaalle. Tämä koskee sekä valmistavaa teollisuutta, IT-alaa että laajamittaisen vihreän maatalouden mahdollisuuksia, jotka kaikki ovat riippuvaisia laajamittaisesta vihreästä energiantuotannosta.

"Suunniteltujen tuulivoimahankkeidemme tarkoituksena ovat sekä vihreä muutos että osallistumismahdollisuudet rahastojemme kautta mutta kenties ennen kaikkea uuden kasvumoottorin luominen Ahvenanmaan elinkeinoelämälle. Alustava selvitys Långnäsistä vihreänä megasatamana on tärkeä askel pyrittäessä selvittämään, miten Långnäs voi toimia keskeisenä osana Ahvenanmaan talouden tulevaisuutta, erityisesti nykyisten ahvenanmaalaisyritysten kasvun ja uusien yritysten perustamisen kannalta", sanoo Ålandsbankenin toimitusjohtaja Peter Wiklöf.

Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping -järjestö on uusiutuvien meriliikenteen polttoaineiden riippumaton globaalisti johtava tutkimus- ja kehityskeskus, jolla on vahvat yhteydet maailman suurimpaan varustamoon Maerskiin, NYK Hapag-Lloydiin sekä kauppakamareihin ja teknologiatoimittajiin. Näiden tiivis osallistuminen tuo hankkeeseen tärkeää tietämystä vihreästä synteettisestä polttoaineesta ja satamien kehittämisestä, joiden parissa ne työskentelevät ympäri maailman.

"Odotamme suurella innolla, että pääsemme mukaan tähän esiselvitykseen, Ahvenanmaan visioon ja siihen rooliin, joka Långnäsillä voi olla tulevaisuuden merenkulussa. Maailmanlaajuinen merenkulkuala kaipaa vihreää synteettistä polttoainetta laajassa mittakaavassa, joten ajoitus on täydellinen tälle esiselvitykselle, joka on saatava käyntiin mahdollisimman pian", sanoo Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shippingin ohjelmapäällikkö Johan Byskov Svendsen.

Esiselvityksen on tarkoitus kestää 12 kuukautta, ja siinä pyritään saamaan lisätietoa Långnäsin vihreän megasataman toimintaedellytyksistä sekä käytännöllisistä, teknisistä ja taloudellisista tekijöistä. Esiselvityksestä tiedotetaan lisää jatkuvasti, etenkin keväällä järjestettävissä EnergiArena-tapahtumissa.

Lisätietoja antaa:

Anders Wiklund, Country Manager Åland, OX2, Puh. +358 457 57 59 211, anders.wiklund@ox2.com

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja ja konserninjohtaja, Ålandsbanken Abp, Puh. +358 (0)40 512 7505

Juha Känkänen, Business Area Director, Ålandsbanken Fondbolag, Puh. +358 40 348 5340, juha.kankanen@alandsbanken.fi

OX2 AB (publ)

OX2 kehittää, rakentaa ja myy maa- ja merituulipuistoja sekä aurinkovoimapuistoja. Lisäksi OX2 hallinnoi valmiita tuuli- ja aurinkovoimapuistoja. OX2:n hankekehitysportfolio koostuu yhtiön itse käynnistämistä sekä muilta toimijoilta hankituista, eri vaiheissa olevista tuuli- ja aurinkovoimahankkeista. Yhtiö kehittää aktiivisesti myös muihin uusiutuvan energian teknologioihin, kuten vedyn tuotantoon ja energian varastointiin, perustuvia hankkeita. OX2 toimii Euroopassa kymmenellä markkina-alueella: Ruotsissa, Suomessa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Romaniassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa. Vuonna 2021 liikevaihto oli noin 5 miljardia kruunua (n. 470 miljoonaa euroa). Yhtiöllä on 350 työntekijää ja sen pääkonttori on Tukholmassa, Ruotsissa. OX2 listautui Tukholman pörssin päälistalle huhtikuussa 2022.