Logotype

OX2 ja Aquila Capital allekirjoittivat sopimuksen Kokkolaan rakennettavasta tuulipuistosta

maaliskuu 8, 2017, 10:00
 Tiedotteet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Aquila Capital, joka on yksi Euroopan johtavista yksityisiä vaihtoehtoisia rahastoja hallinnoivista yrityksistä, on allekirjoittanut OX2:n kanssa hankintasopimuksen 14,4 MW:n tuulipuiston rakentamisesta Ykspihlajaan. Tämä on jo kolmas osapuolten välinen sopimus lyhyen ajan sisällä.

Ykspihlajan neljän tuulivoimalan tuulipuisto rakennetaan Kokkolaan, joka sijaitsee noin 100 kilometriä Vaasasta pohjoiseen. Alueen tuuliolot kuuluvat Suomen parhaimpiin ja keskimääräinen tuulennopeus turbiinien napakorkeudella on 7,7 m/s. Tuulipuiston arvioitu vuosituotanto on 55 GWh. Suunnitelmien mukaan tuulipuisto luovutetaan Aquila Capitalille vuoden 2018 alussa ja se siirtyy tällöin yhtiön omistukseen.

”Uusiutuvan energian infrastruktuurin kysynnän kasvaessa houkuttelevista investointikohteista koostuva hankesalkku on ratkaisevan tärkeä, ja siksi olemmekin erittäin iloisia tästä uudesta pohjoismaisesta hankkeesta ja pitkäaikaisesta yhteistyöstämme OX2:n kanssa”, Roman Rosslenbroich, Aquila Capitalin toimitusjohtaja ja yksi yhtiön perustajista sanoo.

OX2 rakentaa Ykspihlajan tuulipuiston EPC-urakkana ja myös vastaa tuulipuiston hallinnoinnista sen valmistumisen jälkeen.

”Olemme erittäin tyytyväisiä Aquilan kanssa tekemäämme hyvään yhteistyöhön ja iloitsemme siitä, että pääsemme julkistamaan yhdessä jo kolmannen sopimuksemme muutaman kuukauden sisään”, OX2 Windin tj. Paul Stormoen sanoo.

OX2 rakentaa Pohjoismaissa parhaillaan viittä tuulipuistoa, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 400 MW, josta noin 56 MW sijaitsee Suomessa.

Tietoa Ykspihlajan tuulipuistosta:
– 4 Nordex tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on 200 metriä
– Keskimääräinen tuulennopeus voimaloiden napakorkeudella noin 7,7 m/s
– Kapasiteettikerroin yli 43 %
– Arvioitu vuosituotanto noin 55 GWh
– Arvioitu käyttöönottoajankohta vuoden 2017 lopulla
– Tärkeimmät alihankkijat: Nordex (turbiinitoimittaja), KSBR (infratyöt), KENET (verkkoliityntä).

Lisätietoja antavat:
Teemu Loikkanen, OX2 maajohtaja Suomi, puh: 050 373 6243, sähköposti: teemu.loikkanen@ox2.com 
Paul Stormoen, OX2 Windin toimitusjohtaja, puh: +46 70 671 1818, sähköposti: paul.stormoen@ox2.com
Katrin Rosendahl, Aquila Capital, Manager Corporate Communications, puh: +49 40 87 50 50 150, sähköposti: katrin.rosendahl@aquila-capital.com

OX2 on uusiutuvan energian tuottaja, joka harjoittaa liiketoimintaa tuulivoima-, aurinko-, bio- ja geoenergia-aloilla. Tarjoamalla rahoitusalan toimijoille, yrityksille ja kuluttajille kestäviä sijoitusvaihtoehtoja, järjestelmäratkaisuja ja tuotteita OX2 ohjaa kehitystä kohti uusiutuvaa energiaa ja fossiilittomia polttoaineita käyttäviä ajoneuvoja. OX2 vastaa merkittävästä osasta Pohjoismaissa tuotettavasta teollisen kokoluokan maalle rakennetusta tuulivoimatuotannosta sekä tuottaa biokaasua ja vihreää kaukolämpöä yhdessä Ruotsin suurimmista voimalaitoksista. Lisätietoja osoitteesta www.ox2.com