Logotype

OX2 ja Raahen Satama solmivat yhteistyön merituulivoimapuisto Hallan valmisteluun liittyen

kesäkuu 6, 2023, 08:00
 Tiedotteet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Uusiutuvan energian yhtiö OX2 sekä Raahen Satama ovat sopineet yhteistyöstä merituulivoimapuisto Hallan rakentamiseen sekä operointiin liittyen. Merituulivoimapuisto Hallan rakennuksen on suunniteltu käynnistyvän vuosikymmenen lopulla Pohjanlahdelle. Hallan etäisyys Raaheen on noin 35 kilometriä.


Yhteistyön myötä Halla-merituulivoimapuiston osat kulkisivat Raahen Sataman kautta merituulipuiston rakennuksen alkamisen jälkeen. Yhteistyön tuloksena Raahen Sataman toimintoja hyödynnetään Hallan rakentamisen käynnistyessä, arviolta vuosikymmenen loppupuolella. Lisäksi Raahen Sataman ja OX2:n solmiman sopimuksen myötä ne tekevät yhteistyötä Halla-merituulipuiston operoinnin osalta sen valmistuttua. OX2:n teollisen mittakaavan Halla-merituulivoimahanke sijoittuu Pohjanlahdelle, Oulun ja Raahen edustalla olevalle Suomen talousvyöhykkeelle.

”On hienoa aloittaa yhteistyö Raahen Sataman kanssa Hallan osalta. Raahen Satamalla on tärkeä rooli siinä, että merituulivoimapuiston rakennus ja operointi on sujuvaa. Tämä on yksi askel kohti hankkeen valmistumista ja vakaan toimintaympäristön varmistamista suomalaiselle merituulivoimalle”, sanoo Hallan projektipäällikkö Patrick Lees OX2:lta.

Raahen Sataman toimitusjohtaja Pauli Sarpola on iloinen OX2:n ja Raahen Sataman solmimasta yhteistyösopimuksesta: ”Raahen Satama sijaitsee erinomaisella paikalla silmällä pitäen tulevaa Hallan merituulipuistohanketta. Raahen Satama tulee toimimaan Perämeren johtavana monipuolisena merituulivoiman palvelukeskittymänä, joka tulee näyttelemään suurta roolia muidenkin Perämerelle tulevien merituulivoimapuiston elinkaaren ajan.”

Sarpolan mukaan Raahen Satama tarjoaa monipuolisen satamainfran Hallan merituulipuiston rakentamisen aikaisille toiminnoille sekä pystytysvaiheen aikaiselle komponenttien varastoinnille ja kokoamiselle.

”Merituulipuiston käynnistymisen jälkeen satama tarjoaa myös merituulipuiston ylläpitovaiheen tukitoiminnot. Satamaoperoinnilla ja satamaoperaattorilla on suuri rooli merituulivoimahankkeiden toteuttamisessa, joten avoin kommunikointi ja yhteistyö ovat edellytys merituulivoimahankkeiden läpiviemiselle”, Sarpola toteaa.

Merituulivoimapuisto Hallan rakentamisen on suunniteltu käynnistyvän 2020-luvun lopulla ja se valmistuisi arviolta 2030. Halla-hanke käsittää maksimissaan 160 tuulivoimalaa, joiden vuosittainen sähköntuotanto on noin 12 TWh, joka vastaa noin 17 prosenttia Suomen 2021 vuoden sähköntuotannosta (69,3 TWh). Halla sijaitsisi fossiilivapaan teräksen tuotantoa tavoittelevan SSAB:n Raahen tehtaan lähellä, ja OX2 ja SSAB tekevät yhteistyötä synergioiden löytämiseksi sähköntuotannon ja kulutuksen ollessa niin lähellä toisiaan.

Aiemmin toukokuussa OX2 ilmoitti yhteistyöstä Kokkolan sataman kanssa. Kokkolan sataman toimintoja hyödynnetään ja kehitetään Pietarsaaren ja Kokkolan edustalle Suomen talousvyöhykkeelle suunnitellun Laine-hankkeen valmistelussa.

OX2:n merituulipuistohanke Halla lyhyesti:

  • OX2 Finland Oy suunnittelee merituulivoimahanketta Pohjanlahdelle. Merituulivoimapuiston etäisyys Siikajokeen on noin 35 kilometriä, Hailuotoon noin 23 kilometriä ja Raaheen 35 kilometriä.
  • Tuulipuiston alueen pinta-ala olisi n. 575 km2 ja puistoon suunnitellaan maksimissaan 160 tuulivoimalaa.
  • Merituulivoimapuiston arvioitu vuosituotanto on noin 12 TWh.
  • Tällä hetkellä hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä. Rakentamisen on arvioitu alkavan 2020-luvun lopulla ja merituulivoimapuisto valmistuisi arviolta 2030.


Raahen Satama lyhyesti:

  • Kolmesta satamasta koostuva kokonaisuus, joka kuuluu Suomen kolmen suurimman sataman joukkoon.
  • Voimalamäärältään Suomen johtava satama maatuulivoiman käsittelyssä.
  • Satamainfraa kehitetään sataman tulevilla investoinneilla, joilla varmistetaan merituulivoimapuistojen komponenttien käsittely ja mahdollinen komponenttien kasausoperaatio satamassa.
  • Toimii tulevaisuudessa merituulivoimahubina koko Perämeren alueen merituulivoimapuistoille.

Lisätietoja:

OX2, Projektipäällikkö Patrick Lees, p. +358 40 662 1184, patrick.lees@ox2.com

Raahen Satama, Toimitusjohtaja Pauli Sarpola, p. +358 400 265 507, pauli.sarpola@raahe.fi