Logotype

OX2 ja Vaasan satama yhteistyöhön merituulipuisto Tyrskyn valmistelussa – kyseessä yhtiön viides satamakumppanuus alueella

helmikuu 22, 2024, 11:00
 Tiedotteet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Uusiutuvan energian yhtiö OX2 ja Vaasan satama ovat sopineet merituulipuisto Tyrskyn valmisteluihin liittyvästä yhteistyöstä. OX2 ja Vaasan satama tulevat yhdessä työskentelemään suunnitteilla olevan merituulipuiston rakentamisen, käytön ja huollon aikana. OX2 ja Vaasan satama sopivat vastaavasta yhteistyötä myös yhtiön toisen alueelle suunnitellun merituulivoimahankkeen Laineen osalta.

Yhteistyön myötä Vaasan satama ja OX2 tulevat työskentelemään yhteistyössä merituulipuisto Tyrskyn sujuvan rakentamisen ja ylläpidon eteen. Merituulipuisto Tyrsky sijoittuu Pohjanlahdelle, Suomen talousvyöhykkeelle Kaskisten, Närpiön ja Korsnäsin edustalle. Tyrskyn suunniteltu sijainti on Vaasan lounaispuolella avomerellä, 30 kilometriä Kaskisista luoteeseen.

”Satamat ovat merituulivoiman kehityksen kannalta erittäin tärkeitä kumppaneita, ja niiden tarjoama infrastruktuuri on avainasemassa hankkeiden toteuttamisessa. Nyt solmittu aiesopimus antaa mahdollisuuden käydä avoimempaa keskustelua paitsi merituulipuiston tarpeista ja suunnitelmista, myös sataman roolista ja kehitystarpeista”, sanoo Tyrskyn projektipäällikkö Mathias Skog OX2:lta.

”Meille on tärkeää tehdä yhteistyötä paikallisten kumppaneiden kanssa ja siten varmistaa sujuva rakentaminen ja operointi, kun sen aika koittaa. OX2:lla on vahva tahtotila edistää Pohjanlahden merituulivoimahankkeita, jotka ovat olennainen osa kotimaisen uusiutuvan energiantuotannon lisäämistä.”

Yhteistyön myötä Vaasan sataman toimintoja kehitetään ja hyödynnetään merituulipuiston rakentamisessa ja ylläpidossa.

”Uskomme, että Vaasan satamalla on luonnollinen ja merkittävä rooli varsinkin merituulipuistojen operoinnin ja ylläpidon vaiheessa, jolloin seutumme vahvuudet laajemmassakin mielessä ovat merkittävässä roolissa. Kehityshankkeemme perustuvat seudun nykyisen elinkeinoelämän ja etabloitumista suunnittelevien toimijoiden tarpeisiin, ja pyrimme löytämään kehityksen synergioita esimerkiksi juuri OX2:n tarpeiden kanssa. Tämä sopimus tuo meille konkretiaa varsinkin pidemmän aikavälin suunnitelmiin, mutta on tärkeä myös jo tämän hetken hankkeita silmällä pitäen – voimme esimerkiksi huomioida merituulivoiman erityistarpeita ja meneillään olevan laajennusalueen ensimmäisen vaiheen toteutuksessa”, sanoo Vaasan sataman Kvarken Portsin toimitusjohtaja Teijo Seppelin.

Tyrskyn lisäksi OX2 tulee tekemään yhteistyötä Vaasan sataman kanssa Kokkolan edustalle sijoittuvan Laine-merituulivoimahankkeen rakentamisen, käytön ja huollon osalta. OX2 on aiemmin solminut yhteistyösopimukset myös Kaskisten, Raahen, Kokkolan ja Pietarsaaren satamien kanssa. Yhtiöllä on suunnitteilla yhteensä kolme teollisen mittaluokan merituulivoimahanketta Pohjanlahdella.

OX2 solmi toukokuussa 2023 yhteistyökumppanuuden IKEA-tavarataloketjun sijoitusyhtiö Ingka Investmentsin kanssa Pohjanlahden merituulivoimahankkeiden osalta.

Tyrsky käsittää yhteensä enintään 95 tuulivoimalaa, joiden vuosittainen sähköntuotanto olisi noin 6 TWh. Tuotanto kattaisi noin kahdeksan prosenttia Suomen 2023 sähköntuotannon tasosta. OX2 sai tutkimusluvan hankkeelle vuonna 2022, ja hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) sekä merenpohjan laajamittaiset tutkimukset käynnistyivät kesällä 2023.

OX2:n merituulivoimahanke Tyrsky lyhyesti:

  • OX2 Finland Oy suunnittelee merituulivoimahanketta Pohjanlahdelle, Suomen talousvyöhykkeelle Kaskisten, Närpiön ja Korsnäsin edustalle. Se sijaitsisi noin 30 kilometriä Kaskisista luoteeseen.
  • Alueen pinta-ala on noin 480 km².
  • Puistoon suunnitellaan enintään 95 tuulivoimalaa.
  • Merituulipuiston arvioitu vuosituotanto on noin 6 TWh.
  • Lisätietoa hankkeesta: www.ox2.com/fi/suomi/hankkeet/tyrsky


Vaasan satama lyhyesti:

  • Vaasan satamaa ylläpitää Kvarken Ports Oy. Yhtiö on Vaasan kaupungin ja Uumajan kunnan yhteisyritys, ja Vaasan lisäksi se ylläpitää ja operoi Uumajan satamaa. Vaasan satamaoperaattorina toimii Blomberg Stevedoring Oy.
  • Liikenne: vuositasolla n. 1 milj. tonnia ja yli 800 aluskäyntiä. Liikenne on monipuolista ja sisältää mm. RoPax-liikennettä (Wasalinen ympärivuotinen liikenne Uumajaan), nestemäistä bulkia (satamassa energiasatama), dry-bulkia (mm. vilja) sekä projekteja.
  • Erityisosaamisalue: projektit / raskas break bulk: sataman mobiilinosturikapasiteetti on Pohjoismaiden järein ja Vaasan satama on esim. viimeiset 10 vuotta ollut yksi Suomen top 3 tuulivoiman käsittelysatamista.
  • Ympäristö ja ekosysteemi: Aurora Botnia, jota Wasaline operoi, on yksi maailman ympäristöystävällisimmistä RoPax-aluksista, ja käyttää sataman mahdollistamia akkujen latausta sekä LNG-polttoainetta. Satama on keskellä Pohjoismaiden suurinta energiateknologiaklusteria, jonka toiminnan tukeminen on Kvarken Ports Vaasan strategian ydin.
  • Kehitys: tällä hetkellä Vaasan satamassa on käynnissä yli 20 milj. euron kehityshankkeet ml. päärahtilaiturin pidentäminen 358 metriin sekä 7 ha. laajennusalueen rakentaminen. Em. hankkeiden lisäksi kehityssuunnitelma vuosikymmenen loppuun sisältää investointien osalta samansuuruisen kehityskokonaisuuden – esim. Vaasan sataman väylä tullaan leventämään tänä vuonna 140 metriin (nykyisestä 100 m).

Lisätietoja: 

Projektipäällikkö Mathias Skog, OX2 Suomi, p. +358 50 590 2199, mathias.skog@ox2.com

Toimitusjohtaja Teijo Seppelin, Kvarken Ports, p. +358 40 559 9652, teijo.seppelin@kvarkenports.com