Logotype

OX2 jatkaa hankealueiden satamien kanssa kumppanoitumista – OX2 ja Kaskisten satama yhteistyöhön edistämään merituulivoimapuisto Tyrskyn valmistelua

syyskuu 6, 2023, 10:00
 Tiedotteet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Uusiutuvan energian yhtiö OX2 ja Kaskisten satama ovat sopineet Pohjanlahdelle sijoittuvan merituulivoimahanke Tyrskyn valmisteluun liittyvästä yhteistyöstä. OX2 ja Kaskisten satama tulevat työskentelemään yhdessä merituulivoimapuiston niin rakentamisen kuin huolto- sekä käyttötoimintojenkin suunnittelun osalta. Tyrsky on yksi OX2:n kolmesta Pohjanlahdelle sijoittuvasta merituulivoimapuistohankkeesta.

Yhteistyön myötä Kaskisten satama ja OX2 tulevat työskentelemään yhdessä varmistaakseen merituulivoimahanke Tyrskyn sujuvan ja kustannustehokkaan rakentamisen ja ylläpidon. Samalla Kaskisten sataman toimintoja tullaan kehittämään ja hyödyntämään Tyrskyn rakentamisessa ja ylläpidossa. Tyrsky-merituulivoimahanke sijoittuu Suomen talousvyöhykealueelle Närpiön edustalle, noin 30 kilometriä Kaskisista luoteeseen. Kumppanoituminen Kaskisten sataman kanssa on OX2:n neljäs samalla alueella, sillä OX2 on solminut yhteistyösopimukset myös Raahen, Kokkolan ja Pietarsaaren satamien kanssa.

”Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on merituulivoimahankkeiden kohdalla erittäin tärkeää. Siksi onkin hienoa, että pääsemme työskentelemään Tyrskyn osalta Kaskisten sataman kanssa. Satamilla on merkittävä rooli merituulivoimahankkeiden onnistumisen kannalta, ja Kaskisten satama sijaitsee erinomaisella paikalla Tyrskyn hankealueeseen nähden. Yhteistyö on tärkeää paitsi merituulivoimalan ylläpidon osalta, niin myös nyt valmisteluvaiheessa”, sanoo Tyrskyn projektipäällikkö Mathias Skog OX2:lta.

”Nyt tehty sopimus on osoitus sataman halukkuudesta tulevaisuudessa palvella myös mahdollisia merituulivoimahankkeita. Toisaalta se antaa myös mahdollisuuden kehittää sataman infraa ja palveluita yhdessä OX2:n kanssa. Sopimus antaa arvokasta vuorovaikutustietoa tällaisten hankkeiden tarpeista ja vaatimuksista molemmille osapuolille”, sanoo Kaskisten sataman toimitusjohtaja Patrik Hellman.

“Tällaiset hankkeet ovat haastavia ja vaativia jokaiselle satamalle. Toisaalta tuulivoimahankkeet antavat myös paljon ja ovat tärkeä osa sataman liiketoimintaa, kun sopiva palvelutaso on määritelty. Kaskisten satama haluaa olla mukana suunnittelemassa tulevia kehityslinjoja OX2:n kanssa ja määritellä, miten sataman pitäisi kehittyä vastaamaan hankkeiden tarpeita”, Hellman jatkaa.

OX2:n ja Kaskisten sataman solmima sopimus on jatkoa OX2:n tiiviille yhteistyölle hankealueiden läheisten satamien kanssa. Yhtiöllä on suunnitteilla yhteensä kolme teollisen mittaluokan merituulivoimapuistohanketta Pohjanlahdella.

“Erittäin suurissa hankkeissa OX2:n malli on toimia yhdessä useiden luotettavien kumppaneiden kanssa ja siten varmistaa paras mahdollinen eteneminen”, kuvaa Mathias Skog toimintapaa.

OX2 solmi toukokuussa 2023 yhteistyökumppanuuden IKEA-tavarataloketjun sijoitusyhtiö Ingka Investmentsin kanssa Pohjanlahden merituulivoimahankkeiden osalta.

Tyrsky käsittää yhteensä noin 100 tuulivoimalaa, joiden vuosittainen sähköntuotanto olisi noin 6 TWh. Tuotanto kattaisi noin 9 % Suomen vuoden 2022 sähköntuotannon tasosta. OX2 sai tutkimusluvan hankkeelle vuonna 2022, ja sen osalta tehdään seuraavaksi laajamittaiset tutkimukset sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

OX2:n merituulivoimahanke Tyrsky lyhyesti:

  • OX2 Finland Oy suunnittelee merituulivoimahanketta Pohjanlahdelle, Suomen talousvyöhykkeelle Närpiön edustalle. Se sijaitsisi noin 30 kilometriä Kaskisista luoteeseen.
  • Alueen pinta-ala on noin 480 km².
  • Puistoon suunnitellaan n. 100 tuulivoimalaa.
  • Merituulivoimapuiston arvioitu vuosituotanto on noin 6 TWh.

Kaskisten satama lyhyesti:

  • Kaskisten satama on Suomen tärkeimpiä metsäteollisuuden vientisatamia ja on erikoistunut myös kemianteollisuuden, bulk-rahdin ja projektilastikäsittelyyn.
  • Satamassa käsitellään vuosittain noin 1,3 miljoonaa tonnia tavaraa.
  • Kaskisten satama on osa TEN-T (Trans-European Transport Network) kattavan verkon satamaverkostoa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Mathias Skog, OX2, p. +358 50 590 2199, mathias.skog@ox2.com

www.ox2.com/fi/suomi/hankkeet/tyrsky

Toimitusjohtaja Patrik Hellman, Kaskisten satama, p. +358 50 3430 676, patrik.hellman@portofkaskinen.fi