Logotype

OX2 käynnisti uuden merituulivoimahankkeen Pohjanlahdella

tammikuu 26, 2023, 12:00
 Tiedotteet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Uusiutuvaa ja päästötöntä sähköntuotantoa kehittävä OX2 laajentaa merituulivoimahankeportfoliotaan. Yhtiö on käynnistänyt uuden, Tyrsky-nimisen merituulivoimapuiston kehittämisen Suomen talousvyöhykkeellä Pohjanlahdella. Alue sijaitsee Vaasan lounaispuolella avomerellä noin 30 kilometriä Kaskisista luoteeseen.

”Alueelle tultaisiin rakentamaan maksimissaan noin sata tuulivoimalaa. Energian vuosittainen tuotantomäärä tulisi olemaan noin 6 TWh”, OX2:n merituulivoiman liiketoimintajohtaja Janne Lamberg sanoo.

Hanketta lähdetään viemään eteenpäin käynnistämällä laajamittaiset tutkimukset sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Lamberg arvioi näiden käynnistyvän tulevana keväänä.

”Merituulivoima on avainasemassa Suomen ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä ja sähköistämisessä. Vihreän vedyn tuottaminen, teollisten prosessien sähköistäminen sekä suuret datakeskushankkeet vaativat valtavan määrän uusiutuvaa sähköntuotantoa. Merituulivoima on näkemyksemme mukaan kilpailukykyisin tapa tuottaa uusiutuvaa sähköä tämän vuosikymmenen lopulla”, Lamberg korostaa.

Muualla Euroopassa vastaavia merituulihankkeita on runsaasti ja myös Ruotsin talousvyöhykkeellä hankkeita on viety jo pitkälle.

OX2 sai Tyrsky-hankkeelleen tutkimusluvan valtioneuvostolta viime vuonna. Lambergin mukaan luvitusvaihe tulee kestämään noin 3-4 vuotta. Merituulivoimapuisto voisi tuottaa sähköä nopeimmillaan jo ensi vuosikymmenen vaihteessa.

Hankkeen sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavaksi merikaapeleilla tuulivoima-alueelta rantaan ja eri rantautumisvaihtoehtoja selvitellään parhaillaan. ”OX2 tulee selvittämään tätä tutkimuksissa tuulivoiman yhteensovittamista merialueen muiden käyttömuotojen kanssa kuin myös sähkönsiirtokaapeleiden linjauksia merellä ja maalla”, Lamberg tähdentää.

OX2 on merkittävä tuulivoimatuotannon kehittäjä ja rakentaja. Ruotsalaistaustainen, Tukholman pörssissä noteerattu yhtiö on toteuttanut eniten maatuulivoimaa Euroopassa. OX2:lla on lisäksi useita merituulivoimahankkeita Pohjanlahdella ja Itämerellä sekä Suomen että Ruotsin puolella.

OX2 Suomen merituulivoimahankkeista pisimmällä ovat Perämerellä sijaitsevat merituulivoimahankkeet, Halla ja Laine, jotka ovat hieman Tyrskyä suurempia. Yhteensä niissä kahdessa tulisi olemaan korkeintaan 310 tuulivoimalaa, joiden vuotuinen yhteenlaskettu sähköntuotanto on noin 23 terawattituntia. Molempien hankkeiden YVA-ohjelmista yhtiö sai paikallisten ELY-keskusten lausunnot viime vuoden lopulla.

Lisäksi OX2 edistää merituulivoimapuistohankkeita Ahvenanmaalla.

Lisätietoja:

Liiketoimintajohtaja Janne Lamberg, OX2, p. +358 405 040 396, janne.lamberg@ox2.com