Logotype

OX2 suunnittelee kahta teollisen mittakaavan aurinkovoimapuistoa – toinen hankkeista on yksi Suomen suurimmista

huhtikuu 13, 2023, 10:00
 Tiedotteet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Uusiutuvan energian yhtiö OX2 suunnittelee teollisen mittakaavan aurinkovoimapuistoja Kauhajoelle Etelä-Pohjanmaalle ja Loimaalle Varsinais-Suomeen. Valmistuessaan puistojen yhteenlaskettu energiantuotanto vastaa enimmillään yli 100 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta (5 000 kWh/kotitalous).  

 

Kauhajoelle suunnitteilla oleva Aurinkonevat-hanke on teholtaan noin 500 megawattia ja vuosittainen energiantuotanto noin 460 gigawattituntia. Se on yksi Suomen suurimmista aurinkovoimahankkeista. Loimaalle suunnitellun Keinusuo-hankkeen teho on noin 60 megawattia ja vuosittainen energiantuotanto noin 59 gigawattituntia. Hankkeiden tehot ja tuotantomäärät tarkentuvat suunnittelun edetessä.

“Suunnittelemme hankkeitamme korkeiden kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteenamme ovat luontopositiiviset hankkeet, jotka tuovat taloudellista hyötyä alueille ja luovat työpaikkoja erityisesti rakennus- ja käyttövaiheessa”, kertoo hankkeiden projektipäällikkö Taru Rantaruoko.

Hankkeiden tekninen suunnittelu, ympäristöselvitykset ja luvitus on käynnistetty. Tarvittaessa hankkeissa toteutetaan myös ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jonka tarveharkinnasta vastaa ELY-keskus. Tavoite on, että kummankin hankkeen rakentaminen päästäisiin aloittamaan seuraavien 2–4 vuoden kuluessa.

”Aurinkovoima on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti nopeimmin kasvava energiamuoto. Voimakkaan kasvun taustalla vaikuttavat kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, tekniikan kehittyminen ja tuotantokustannusten lasku. Teollisessa mittakaavassa toteutettuna aurinkovoima on sijoittajille houkutteleva investointi. Suomella on erittäin hyvät mahdollisuudet tulla edelläkävijäksi teollisen mittakaavan aurinkovoimassa Pohjois-Euroopassa. Lähdemme edistämään ensimmäisiä aurinkovoimapuistojamme Suomessa hyvässä yhteistyössä maanomistajien ja kuntien kanssa”, sanoo OX2 Suomen aurinkovoiman liiketoimintajohtaja Saku-Matti Mäki.

OX2 on kehittänyt aurinkovoimaa vuodesta 2018 ja sillä on Euroopassa suunnitteilla yhteensä yli 4 gigawatin edestä aurinkovoimahankkeita. Yhtiön kansainvälisessä aurinkovoimatiimissä työskentelee tällä hetkellä yhteensä noin 60 henkilöä. Samoin kuin tuulivoimahankkeissa, OX2 toimii aurinkovoiman kaikissa vaiheissa. Yhtiö vastaa hankkeiden kehittämisestä, rakentamisesta ja myynnistä sekä valmiiden aurinkovoimapuistojen teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Taru Rantaruoko, OX2, p. +358 40 484 3099, taru.rantaruoko@ox2.com

Liiketoimintajohtaja Saku-Matti Mäki, OX2, p. +358 40 752 7045, saku-matti.maki@ox2.com