Logotype

OX2:n merituulivoimahankkeet kiinnostavat kansalaisia

maaliskuu 17, 2022, 08:33
 Uutiset
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Pohjanlahdelle Suomen talousvyöhykkeelle sijoittuvien kahden merituulivoimahankkeen, Hallan ja Laineen, helmikuussa järjestetyt ensimmäiset yleisötilaisuudet kiinnostivat monia paikallisia ja herättivät keskustelua.

Hailuodosta länteen sijoittuva Halla ja Pietarsaaresta länteen sijoittuva Laine ovat jopa 160 voimalan merituulivoimapuistoja, jotka toteutuessaan tuottavat mekittävän määrän ympäristöystävällistä uusiutuvaa sähköä. Parhaillaan molemmille hankkeille tehdään ympäristövaikutusten arviointia (YVA-menettely) ja tammikuussa 2022 saimme molemmille hankkeille tutkimusluvat, jotka mahdollistavat hankealueiden merenpohjan tutkimisen kesällä 2022 ja 2023.

Yhden hankkeen arvioitu kokonaisinvestointi on tällä hetkellä 4–5 miljardia euroa. Hankkeilla on esimerkiksi merkittävä alueellinen työllisyysvaikutus, jonka myötä syntyy verotuloja kunnallis-, yhteisö-, arvonlisä- ja tuloveroina.

Molemmissa yleisötilaisuuksia heräsi runsaasti keskustelua paitsi hankkeiden talous- ja ympäristövaikutuksista myös rakentamisen aikaisista vaikutuksista sekä vaikutuksista merenkulkuun ja merialueen virkityskäyttöön. Kokosimme tilaisuuksien yleisimmät kysymykset vastauksineen teemoittain, pääset tutustumaan niihin osoitteessa ox2.com/fi/projects/halla/. Täydennämme vastauksia ympäristövaikutusten arvioinnin sekä muiden tutkimusten edetessä.