Logotype

OX2:n merituulivoimapuisto Laineen ympäristövaikutusten arviointiohjelman lausunto on valmistunut – hanke etenee seuraavaan vaiheeseen

joulukuu 28, 2022, 13:00
 Tiedotteet

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa OX2:n Pohjanlahdelle suunnitellun merituulivoimapuisto Laineen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA). Seuraavaksi hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely etenee selostusvaiheeseen.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Pohjanlahdelle, Suomen talousvyöhykkeelle suunnitellun merituulivoimapuisto Laineen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nyt käsitelty, ja YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on nyt saanut lausuntonsa siitä valmiiksi.

”On hienoa, että viranomaisten lausunto Laineen YVA-ohjelmasta on valmistunut ja hanke pääsee etenemään seuraavaan vaiheeseen. Hankkeella on suuri strateginen merkitys Suomen sähkö- ja energiajärjestelmälle, lähtien teollisuuden ja yhteiskunnan päästöttömän sähköntuotannon mahdollistamisesta ja sitä kautta Suomen kansallisen ilmastotavoitteen saavuttamisesta. Laineen merituulivoimahanke myös edistää uuden vetyyn perustuvan P2X-teollisuudenalan syntymistä Suomeen, mihin liittyvistä investoinneista mm. Kokkolassa on hiljattain jo tiedotettu. Merituulivoima on keskeinen keino lisätä Suomen omaa sähköntuotantoa, ja on hyvä uutinen, että merituulivoimahankkeet etenevät”, kommentoi OX2:n merituulivoiman liiketoimintajohtaja Janne Lamberg.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on osa hankkeen kehitystyötä, ja sen tarkoituksena on varmistaa, että todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan riittävällä tarkkuudella. Lisäksi menettelyssä kuullaan viranomaisia ja niitä, joihin hanke saattaa vaikuttaa.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen antamassa lausunnossa todetaan, että hankkeessa tulee kiinnittää erityistä huomiota hankkeen vaikutuksiin vedenlaatuun, vedenalaiseen luontoon ja maisemaan sekä hankkeen vaikutuksiin merenkulkuun erityisesti talviaikana. Lausunnon mukaan on tärkeää kiinnittää huomiota yhteisvaikutuksiin sekä sähkönsiirtoon.

”Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa hankkeen vaikutusten arvioimiseksi ja on kaikkien etu, että ympäristövaikutukset arvioidaan huolellisesti ja laajasti. OX2 on perustanut hanketta varten erityisen merenkulkutyöryhmän, jossa on jäsenenä merenkulun viranomaisia ja toimijoita. Työryhmässä etsimme parhaat keinot sovittaa yhteen alueen merenkulku ja merituulivoima”, sanoo Laineen merituulivoimahankkeen projektipäällikkö Olli Takalammi OX2:lta.

Hanke käsittää maksimissaan 150 tuulivoimalaa, joiden vuosittainen sähköntuotanto on noin 11 TWh. Tämä on enemmän kuin Olkiluoto 2 tuotti vuonna 2020 (7,3 TWh). Merituulipuisto on suunniteltu liitettävän Fingridin kantaverkkoon. Sähkö tuodaan maihin merikaapeleilla ja mantereella sähkönsiirto tehdään maakaapeleilla ja ilmajohdoilla. Hankkeessa tarkastellaan myös mahdollisuutta vedyntuotantoon merialueilla.

Seuraavaksi käynnistyy YVA-selostusvaihe, jossa arvioidaan hankkeen ympäristövaikutukset yksityiskohtaisesti ja tehdään täydennyksiä nyt annettujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella. Hankkeen luvitusmenettelyt ja tutkimukset kestävät arviolta vuoden 2025 loppuun. Rakentaminen voidaan aloittaa tämän vuosikymmenen loppupuolella.

Tietoja OX2:n merituulipuistohanke Laineesta:

• OX2 Finland Oy suunnittelee merituulivoimahanketta Pohjanlahdelle, noin 30 kilometrin päähän mantereesta ja 32 kilometrin päähän Pietarsaaresta. Lähimpiin saariin etäisyyttä on 24 kilometriä (Torsön).
• Alueen pinta-ala on noin 450 km2
• Puistoon suunnitellaan noin 150 tuulivoimalaa, joiden korkeus merenpinnasta on enintään 270–370 m ja yksikköteho noin 15–25 MW.
• Merituulivoimapuiston arvioitu vuosituotanto on noin 11 TWh

Yhteyshenkilöt:

Liiketoimintajohtaja Janne Lamberg, OX2, p. +358 405 040 396, janne.lamberg@ox2.com

Projektipäällikkö Olli Takalammi, OX2, p. +358 400 913 788, olli.takalammi@ox2.com