Logotype

OX2:n tavoitteena luontopositiiviset aurinkovoimapuistot – uudet biodiversiteettiä vahvistavat toimet käyttöön aurinkovoiman hankekehitykseen

helmikuu 13, 2023, 09:46
 Uutiset

OX2 suunnittelee teollisen mittakaavan aurinkovoimapuistoja Suomeen. Yhtiön tavoitteena on, että kaikki sen aurinko- ja tuulivoimapuistot ovat luontopositiivisia vuoteen 2030 mennessä. Varmistaakseen tavoitteeseen pääsyn se on laatinut työkalupakin toimenpidevaihtoehdoista, joita voidaan hyödyntää aurinkovoimahankkeissa.

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen eli luontokato tekee yhteiskunnasta entistä haavoittuvaisemman ilmastonmuutokselle. Uusiutuvaa energiaa tuottamalla kyetään hillitsemään ilmastonmuutosta, mutta OX2 haluaa myös ehkäistä luontokatoa.

”Ensisijaisena tavoitteenamme hankkeissamme on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta erilaisin luontoa säästävin toimenpitein. Tarvittaessa luontokatoa ehkäistään myös ennallistavin ja kompensoivin toimin. Suomessa ei toistaiseksi ole toteutettu teollisen mittakaavan aurinkovoimapuistoja, joten halusimme etulinjassa selvittää niitä mahdollisuuksia, joilla monimuotoisuutta voidaan parantaa aurinkovoimahankkeissa”, sanoo OX2:n aurinkovoiman hankekehityksen projektipäällikkö Taru Rantaruoko.

Kuhunkin aurinkovoimahankkeeseen sopivat toimet valitaan hankkeen sijainnin ja lähiympäristön perusteella. Aurinkovoimapuistoja suunnitellaan jo ennestään ihmisten muokkaamiin kohteisiin, esimerkiksi vanhoille viljelyalueille, talousmetsiin ja käytöstä poistetuille turvesoille.

”Luonnon monimuotoisuutta voidaan aurinkovoimahankkeissa suojella välttämällä arvokkaita luontokohteita sekä siirtämällä eliö- ja kasvilajeja uusille alueille. Monimuotoisuutta on myös mahdollista parantaa esimerkiksi rakentamalla kokonaan uusia elinympäristöjä hyönteisille, kasveille ja sienille”, kertoo Rantaruoko.

Yksi OX2:n biodiversiteettistrategian tavoite on yhteistyössä tutkijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa lisätä ymmärrystä luonnon monimuotoisuuden ja uusiutuvan energian välisestä yhteydestä. Työkalupakki syntyi yhteistyössä vastuullisuuteen erikoistuneen Gaia Consultingin kanssa.

”Fossiilista energiaa korvaavia ratkaisuja rakennetaan nyt vauhdilla ja on tärkeää, että alan toimijat huomioivat biodiversiteettikysymykset niiden toteutuksessa. Luontopositiivisuustavoite asettaa OX2:n kunnianhimon tason korkealle. Nyt yhdessä kehittämämme työkalupakki antaa ideoita siihen, miten yhtiö voi vaikuttavasti ja tapauskohtaisesti tukea luonnon monimuotoisuutta aurinkovoima-alueilla, sanoo Gaia Consultingin vanhempi asiantuntija Virve Viertiö.

OX2 on kehittänyt aurinkovoimaa vuodesta 2018 alkaen. Vuoden 2022 loppupuolella OX2:lla oli noin 3400 megawatin edestä kehitysvaiheessa olevia aurinkovoimahankkeita eri puolilla Eurooppaa. Yhtiö toteuttaa aurinkovoimahankkeet avaimet käteen -periaatteella vastaten niiden kehittämisestä, rakentamisesta sekä teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.