Logotype

Selvitys: Merituulivoimahankkeiden talous- ja työllisyysvaikutukset merkittäviä – OX2:n merituulivoimahankkeet edenneet jo pitkälle

toukokuu 10, 2023, 10:00
 Tiedotteet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Merituulivoima voi työllistää suomalaisia 148 000 henkilötyövuoden edestä ja tuoda Suomelle arviolta 3,2 miljardin verohyödyt, käy ilmi tuoreesta selvityksestä. OX2:n Suomen merituulivoimahankkeiden investointiarvo on noin 20 miljardia euroa.

Merituulivoimahankkeilla on merkittävät talous- ja työllisyysvaikutukset Suomessa, käy ilmi Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) tilaamasta ja kestävän liiketoiminnan konsulttiyhtiö Gaia Consulting Oy:n tekemästä selvityksestä.

Jo useiden vuosien ajan talous- ja työllisyyskasvun vauhdittajaksi on kaivattu uusia teollisia investointeja. Ulkomaisten investointien tason lasku koskee koko Eurooppaa. Suomi on kuitenkin nyt poikkeuksellisessa tilanteessa, kun uusiutuvaa energiaa tuottavista yrityksistä erityisesti merituulitoimijat ovat edenneet suunnitelmissaan.

Suomessa on tällä hetkellä vireillä merituulivoimahankkeita n. 33 gigawatin (GW) edestä. Mikäli hankkeista 75 % toteutuu, niin selvityksen mukaan kiinteistö- ja yhteisöveroista sekä ansiotyön verotuksesta kertyvät verohyödyt Suomelle olisivat arviolta 3,8 miljardia euroa. Myös talousvyöhykkeellä Suomen valtiolla on oikeus kantaa veroja. Määrän valmistuminen tarkoittaisi noin 148 000 henkilötyövuoden edestä töitä Suomeen. Kehitteillä olevien hankkeiden on arvioitu toteutuvan vuoteen 2045 mennessä.

OX2:n merituulivoimahankkeet muodostavat merkittävän osan tällä hetkellä Suomessa käynnissä olevista hankkeista. Pohjanlahdelle suunnitellut merituulipuistot Halla, Laine ja Tyrsky ovat Suomen suurimpien merituulivoimahankkeiden kärjessä, ja niiden odotetaan valmistuvan jo 2030-luvun vaihteessa. Näiden lisäksi samassa aikataulussa etenevät OX2:n merituulivoimahankkeet Noatun North ja Noatun South Ahvenanmaan pohjois- ja eteläpuolella. OX2:n Suomen hankkeet käsittävät yhteensä noin puolet Suomessa tällä hetkellä vireillä olevasta merituulivoimakapasiteetista.

”Suomalaisen merituulivoiman potentiaali on valtava. Merituulivoima täydentää maatuulivoimaa ja pystyy tuottamaan sähköä myös silloin, kun maalla ei tuule. On tärkeää, että Suomen toimintaympäristö on vakaa ja ennakoitavissa. Merituulivoiman avulla saadaan tuotettua merkittävä määrä uusiutuvaa ja hinnaltaan kilpailukykyistä sähköä, joka parantaa Suomen kilpailukykyä ja mahdollistaa myös uudet teolliset investoinnit Suomeen. Hankkeiden rakentamiseen liittyvät työllisyysvaikutukset ovat alueellisesti merkittävät”, kertoo OX2:n merituulivoiman liiketoimintajohtaja Janne Lamberg.

OX2:n Halla ja Laine-merituulivoimahankkeita Perämerellä on kehitetty jo noin 4 vuotta, ja niiden ympäristövaikutusten arviointimenettely on edennyt selostusvaiheeseen.

”Jotta hankkeet etenevät toivotussa aikataulussa, on selkeä ja ripeä luvituksen eteneminen välttämätöntä. Hankkeidemme vaikutus Suomen sähköntuotannolle on merkittävä. Pelkästään Hallan, Laineen ja Tyrskyn yhteenlaskettu tuotanto toisi Suomeen 45 % lisää sähköä vuoteen 2020 verrattuna”, muistuttaa Lamberg.

Lataa selvitys täällä

Lisätietoja:

OX2:n merituulivoiman liiketoimintajohtaja Janne Lamberg, OX2, p. +358 405 040 396, janne.lamberg@ox2.com