Logotype

Vaalan Turkkiselän hanke etenemässä toteutusvaiheeseen – hankeoikeudet ovat siirtyneet OX2:lle

elokuu 24, 2023, 10:00
 Tiedotteet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Tuulialfan kehittämä Turkkiselän tuulivoimahanke on siirtynyt uusiutuvan energian yhtiö OX2:lle. Pohjois-Pohjanmaan Vaalassa sijaitseva hanke etenee kohti toteutusvaihetta ja sisältää yhteensä 42 tuulivoimalaa.

Valmistuttuaan tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto on noin 700 gigawattituntia, joka vastaa noin 140 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 kWh/kotitalous).

Tuulivoimahanke sijaitsee Kajaanintien pohjoispuolella Vaalan, Paltamon ja Puolangan kuntien rajalla. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on tehty vuosina 2018–2019 ja osayleiskaava hyväksytty Vaalan kunnanvaltuustossa kesällä 2020.

“On hienoa päästä toteuttamaan Turkkiselän hanketta meille jo tuttuun Vaalan kuntaan. Siellä sijaitsee toteuttamamme ja viime vuonna toimintansa aloittanut Metsälamminkankaan tuulipuisto”, kertoo OX2:n maatuulivoiman hankekehitysjohtaja Veli-Pekka Alkula.

Hankkeen osayleiskaava sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä kesäkuussa 2023. Myös tuulivoimaloiden rakennusluvat ovat lainvoimaiset. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 280 metriä. Tuulipuisto tullaan liittämään sähköverkkoon Fingridin Nuojuankankaan sähköasemalle rakennettavalla uudella 110 kilovoltin voimajohdolla.

“Valmistaudumme tämän ja ensi vuoden aikana kohti toteuttamisen investointipäätöstä. Jatkamme yksityiskohtaisempaa suunnittelua, ja kilpailutamme hankkeen rakennuttamiseen liittyvät urakat sekä hankinnat kuten tuulivoimalat. Rakentamisvaiheessa hyödynnämme mahdollisimman paljon paikallista työvoimaa, ja yhteistyömahdollisuuksista kerromme hankkeen edetessä”, sanoo OX2:n projektipäällikkö Niklas Hokka.

Vaalan kunta saa tuulipuistosta kiinteistöverotuloja ensimmäisenä tuotantovuotena noin 1,2 miljoonaa euroa ja koko toiminta-aikana noin 25–30 miljoonaa euroa. Lisäksi tuulipuiston rakentamisen ja toiminnan aikana hankkeen kokonaisinvestoinnista ennakoidaan jäävän talousalueelle noin 20 prosenttia.

OX2 on aiemmin toteuttanut Vaalaan 132 megawatin Metsälamminkankaan tuulipuiston. Hankkeen rakennustyöt aloitettiin keväällä 2020, ja tuulipuisto aloitti toimintansa 2022.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Niklas Hokka, OX2 Suomi, p. +358 50 597 7125, niklas.hokka@ox2.com


Maatuulivoiman hankekehitysjohtaja Veli-Pekka Alkula, OX2 Suomi, p. +358 50 338 9379, veli-pekka.alkula@ox2.com