Logotype

Vesa Miettusesta OX2:n maatuulivoiman hankekehityksen projektipäällikkö

kesäkuu 26, 2023, 09:30
 Uutiset

Vesa Miettunen aloitti OX2:n maatuulivoiman hankekehityksen projektipäällikkönä huhtikuussa. Hän kehittää hankkeita yhdessä projektitiimin kanssa aina rakennustöiden alkuun saakka ja toimii tukena myös hankkeiden elinkaaren myöhemmissä vaiheissa.

Miettusen toimenkuvaan kuuluu projektitiimin vetämisen lisäksi muun muassa lupa-asioiden ja ympäristövaikutusten arvioinnin koordinointia. Tehtävät hoituvat joko OX2:n Oulun toimistolta tai kotityöhuoneelta käsin.

”Aivan ensimmäiseksi työpöydälläni on ollut toisen hankekehittäjän kanssa yhteistyössä kehitettäviä maatuulivoimahankkeita. Lisäksi olen mukana tuulipuistoalueen biodiversiteettiarvojen selvittämiseen liittyvässä projektissa. Tulokset mahdollistavat hankkeen biodiversiteettiarvojen huomioimisen alusta saakka sekä auttavat mahdollisen kompensaatioratkaisun suunnittelussa. Projekti tukee osaltaan myös tavoitettamme luontopositiivisista tuuli- ja aurinkovoimapuistoista vuoteen 2030 mennessä”, Miettunen kertoo.

Työnkuvaan kuuluu olennaisesti myös sidosryhmätyöskentely kuten erilaisten kuulemis- ja yleisötilaisuuksien järjestäminen. Miettunen korostaakin hankekehitysvaiheen merkitystä niin sidosryhmille kuin ympäristölle. “Energiamurros edellyttää puhtaan energian saamista kaikille, mutta siirtymä on tärkeää toteuttaa tasa-arvoisesti sekä sosiaalisesta että ekologisesta näkökulmasta. Hankekehitysvaiheessa varmistamme, että tuulipuistot toteutetaan sidosryhmiä kuullen ja osallistaen sekä ympäristövaikutukset minimoiden”, Miettunen sanoo.

Ennen OX2:lle siirtymistä Miettunen työskenteli ympäristöasiantuntijana Iin kunnassa ja Oulun kaupungilla. Hän vastasi työssään muun muassa kuntaorganisaatioiden vastuullisuusohjelmista, kestävästä kehityksestä, indikaattorikehityksestä sekä ympäristötavoitteiden seurannasta ja viestinnästä. Koulutukseltaan Miettunen on metsätalousinsinööri ja yhteiskuntatieteiden maisteri.

Uuteen työhön hänet houkutteli mahdollisuus olla mukana toteuttamassa kestävämpää tulevaisuutta: “Tuulivoima ja sen ympärille kehittyvä teknologia tukee Suomen hiilineutraaliustavoitetta, lisää energiaomavaraisuutta sekä mahdollistaa alueellisen elinvoiman kasvattamisen. On hienoa olla edistämässä näitä asioita ihan jokapäiväisessä työssä”.

Vapaa-ajallaan Miettunen on innokas musiikinkuuntelija. Viime aikoina tärkeä harrastus on laajentunut myös vinyyleihin. “Teknologian ja digitalisaation nopean kehityksen vastapainoksi kaipasin jotain tuttua ja turvallista”, Miettunen naurahtaa.

OX2:n missio on lisätä uusiutuvan energian saatavuutta. Mistä saat itse energiaa työn ulkopuolella?

“Musiikin lisäksi lataan akkujani aktiivisella liikunnalla sekä luontoelämyksillä perheeni kanssa.”