Logotype

Maatuulivoima

Korkeamaa

Soini, Suomi

Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Soini

Tiedot hankkeesta

Korkeamaan tuulivoimahanke sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Soinin kunnassa. Hankealueelta on noin neljä kilometriä Soinin keskustaan ja se on pääosin maa- ja metsätalouskäytössä.

Hankkeella on lainvoimainen osayleiskaava ja Soinin teknisen lautakunnan myöntämät poikkeamis- ja rakennusluvat 17 tuulivoimalalle, joiden kokonaiskorkeus on enintään 230 metriä. Luvat hyväksyttiin helmikuussa 2023, mutta niistä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken.

Tuulipuisto on suunniteltu liitettävän Fingridin Alajärven sähköasemalle, jonne sähkö johdetaan uudella 110 kV:n voimajohdolla. Sähköasema sijaitsee noin 10 kilometrin päässä hankealueesta

Hankkeessa on toteutettu ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) vuosina 2013–2014. Arviointimenettelyn aineistoon voi tutustua täällä. Hankkeen kehitysvastuu on siirtynyt OX2:lle joulukuussa 2021. Sen aiemmista kehitysvaiheista vastasi Saba Wind.

Avaintiedot

Hankkeen avaintiedot

Teknologia
Maatuulivoima
Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Soini
Tuulivoimalat
17
Korkeus
230 m

Haluatko tietää lisää?

Yhteyshenkilöt hankkeelle Korkeamaa

Projektipäällikkö
Niklas Hokka

+358 50 597 7125
niklas.hokka@​ox2.com

Maankäyttö- ja sopimusasiat
Carl Andtfolk

+358 40 533 5923
carl.andtfolk@​ox2.com