Puutikankangas

Sievi, Suomi

Vaihe
Rakennusvaiheessa
Sijainti
Sievi
Tuotanto
150 GWh

Tiedot hankkeesta

Puutikankankaan tuulivoimahanke sijaitsee Sievissä.

Tuulipuisto koostuu kahdeksasta voimalasta sekä huoltotieverkostosta, nostoalueista ja sähköverkosta. Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon Rieskannevan uudelle sähköasemalle rakennettavalla maakaapelilla. Hankkeella on lainvoimaiset osayleiskaava ja rakennusluvat, joiden mukaisesti tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on 240 metriä sekä yhteenlaskettu teho 44 megawattia.

Puutikankankaan tuulipuiston toteuttamisen investointipäätös tehtiin joulukuussa 2020 ja rakennustyöt käynnistyivät alkuvuodesta 2021.

Mitä seuraavaksi?

Tuulivoimalakomponentit kuljetettiin tuulipuistoon kesän ja syksyn 2022 aikana. Voimaloiden pystytykset alkoivat kesällä ja ne saatiin valmiiksi alkutalvella. Voimaloiden käyttöönottovaihe on käynnissä. Tuulipuiston on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Avaintiedot

Hankkeen avaintiedot

Teknologia
Maatuulivoima
Vaihe
Rakennusvaiheessa
Sijainti
Sievi
Tuulivoimalat
8
Korkeus
240 m
Tuotanto
150 GWh

Haluatko tietää lisää?

Yhteyshenkilöt hankkeelle Puutikankangas

Projektipäällikkö
Ville Häkkinen

+358 40 660 7117
ville.hakkinen@​ox2.com

Hankkeen uutisia