Rustari

Kurikka, Suomi

Vaihe
Rakennusvaiheessa
Sijainti
Kurikka
Tuotanto
160 GWh

Tiedot hankkeesta

Rustarin tuulivoimahanke sijaitsee Kurikassa, Jalasjärven taajaman lounaispuolella.

Tuulipuisto käsittää kahdeksan voimalaa, joiden yhteenlaskettu kokonaisteho on noin 44 megawattia. Hankkeella on lainvoimainen osayleiskaava ja rakennusluvat, joiden mukaisesti tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 230 metriä.

Tuulipuisto koostuu voimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä huoltoteistä ja maakaapeloinneista. Tuotettu sähkö siirretään valtakunnan verkkoon maakaapelin avulla. Tuulipuiston alue pysyy valmistumisensa jälkeen edelleen pääosin metsätalouden ja turvetuotannon käytössä. Rustarin tuulivoimahankkeen toteuttamisen investointipäätös tehtiin joulukuussa 2020 ja rakennustyöt käynnistyivät alkuvuodesta 2021.

Mitä seuraavaksi?

Tuulivoimalakomponentit kuljetettiin tuulipuistoon kesän ja syksyn 2022 aikana. Tuulivoimaloiden pystytystyöt alkoivat kesällä. Tavoite on, että kaikki voimalat on saatu pystytettyä alkutalvesta 2022. Tuulipuiston on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Avaintiedot

Hankkeen avaintiedot

Teknologia
Maatuulivoima
Vaihe
Rakennusvaiheessa
Sijainti
Kurikka
Tuulivoimalat
8
Korkeus
230 m
Tuotanto
160 GWh

Haluatko tietää lisää?

Yhteyshenkilöt hankkeelle Rustari

Projektipäällikkö
Jaakko Penttilä

+358 50 438 6020
jaakko.penttila@​ox2.com

Hankkeen uutisia