Logotype

Maatuulivoima

Tuomiperä

Ylivieska, Suomi

Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Ylivieska

Tiedot hankkeesta

OX2 kehittää yhteistyössä TM Voiman kanssa Tuomiperän tuulivoimahanketta Ylivieskassa. TM Voima toimii hankkeissa paikallisena yhteistyötahona maanomistajakeskusteluissa. OX2 vastaa hankkeen luvituksesta, sopimusten hallinnasta, teknisestä suunnittelusta, rakentamisesta, sähkönostosopimuksista sekä rahoituksesta.

Hankkeella on lainvoimainen osayleiskaava, joka mahdollistaa kahdeksan kokonaiskorkeudeltaan 210 metrin tuulivoimalan toteuttamisen hankealueelle. Tuulivoimalatekniikan kehittymisen myötä OX2 ja TM Voima hakivat keväällä 2019 poikkeamis- ja rakennusluvat kahdeksalle tuulivoimalalle, joilla korotettiin tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus 240 metriin sekä tuulivoimaloiden yhteenlaskettu teho enintään 45 megawattiin. Ylivieskan rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi luvat keväällä 2020, mutta luvista tehtyjen valitusten johdosta asian käsittely on kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Hankkeen sähköverkkoliityntä on suunniteltu toteutettavan Fingridin Uus-Nivalan sähköasemalle rakennettavalla maakaapelilla. Hankealueella suoritettiin tuulimittaukset vuosina 2019-2021.

Avaintiedot

Hankkeen avaintiedot

Teknologia
Maatuulivoima
Vaihe
Kehitysvaiheessa
Sijainti
Ylivieska
Tuulivoimalat
8
Korkeus
240 m

Haluatko tietää lisää?

Yhteyshenkilöt hankkeelle Tuomiperä

Projektipäällikkö
Niklas Hokka

+358 50 597 7125
niklas.hokka@​ox2.com

Maankäyttö- ja sopimusasiat
Mikko Nykänen

+358 40 678 7188
mikko.nykanen@​ox2.com