Logotype

Millaiset alueet soveltuvat tuulivoimalle?

Sopiva paikka tuulipuistolle on riittävän etäällä asutuksesta ja arvokkaista luontokohteista. Alueella on myös tuultava riittävästi. Alueen valintaan vaikuttavat muun muassa alueen kaavoitustilanne, tuuliolosuhteet, etäisyydet sähköverkkoon, tieverkkoon ja asutukseen, alueen luontoarvot, ilmailun rajoitukset sekä alueen maanomistajuus.

Minkä kokoinen alue on sopiva tuulipuistolle?

Tuulipuistolle sopiva alue on suuruudeltaan yhteensä vähintään useiden satojen hehtaarien laajuinen, ja tyypillisesti tuulipuistot ovat kooltaan tuhansia hehtaareita. Vuokra-alue koostuu yleensä lukuisista eri kiinteistöistä, joten koko tuulipuiston maiden ei tarvitse olla yhden omistajan hallussa.

Mitä hyötyä tuulivoimasta on omalla maa-alueella?

Maanomistajalle maksetaan vuokraa tuulivoima-alueesta riippumatta siitä, sijoittuuko omalle kiinteistölle voimalaa. Tuulipuistoihin rakennettava tiestö helpottaa liikkumista alueilla, mikä tukee myös maa- ja metsätaloutta. Tuulivoima tuo kuntiin kiinteistöveroa ja työtä. Lisäksi maanomistaja edistää osaltaan uusiutuvan energian tuotantoa ja energiaomavaraisuutta.

Kuinka pitkäksi aikaa maa-alueet vuokrataan?

Vuokrasopimukset tehdään hankkeen suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja purkuajaksi. Tuulipuiston käyttöiän päättyessä voidaan myös sopia alueen uudelleenvuokraamisesta. Tuulipuisto tuottaa säännöllistä vuosittaista vuokratuloa normaalin metsätalouden tuoton lisäksi ja nostaa siten maan arvoa koko sopimuskauden ajaksi. Tuulipuiston vuokrasopimuksella luodaan siis taloudellista turvaa yli sukupolvien.

Voiko aluetta käyttää, kun tuulipuisto on toiminnassa?

Metsiä voidaan alueella käyttää kuten ennenkin. Marjastaminen, metsästäminen ja metsässä liikkuminen sekä metsätalous onnistuvat myös tuulipuistoalueella entiseen tapaan, toki turva-alue voimalan ympärillä tulee huomioida talvisin. Tuulipuiston tarvitsema tiestö myös helpottaa alueen saavutettavuutta ympärivuotisesti, sillä tiet pidetään ajettavassa kunnossa läpi vuoden tuulivoimaloiden kunnossapidon vaatimusten takia.

Mitä tapahtuu, kun tuulivoimaloiden toiminta-aika päättyy?

Tuulivoimalat ja muut rakenteet puretaan ja kuljetetaan jatkokäsittelyyn. Yli 80 % voimaloiden osista voidaan kierrättää. Purkamisesta vastaa tuulipuiston omistaja. Paikalle voidaan myös erikseen sovittaessa asentaa uudet tuulivoimalat. Maanvuokrasopimuksissa sovitaan tuulipuiston omistajan asettamasta purkuvakuudesta, jolla taataan, etteivät purkukustannukset tule missään tilanteessa maanomistajien maksettavaksi.

Millaista tuottoa tuulivoimasta saa?

Tyypillisesti OX2 tarjoaa kaikille maanomistajille yhtenevää tuotantoperusteista maanvuokrasopimusta, jolloin maanomistaja pääsee suoraan osalliseksi tuulivoimahankkeen tuotoista. Myös menetetystä metsätalousmaasta sekä tiestöä varten käyttöönotetusta maapohjasta maksetaan korvaus. OX2:n periaate on tarjota korvausta tasapuolisesti kaikille maanomistajille, ei vain voimalapaikkojen maanomistajille.

Mietitkö oman maa-alueen soveltuvuutta tuulivoimalle?

Mikäli pohdit oman maa-alueesi sopivuutta tuulipuistolle, voit täyttää yhteydenottolomakkeen tästä linkistä. Lisää lomakkeeseen yhteystietosi sekä perustiedot maa-alueesta. Käymme kaikki yhteydenotot läpi ja otamme sinuun yhteyttä, mikäli maa-alueesi voisi sopia uusiutuvan energian mahdollistajaksi.