projekt

Rajamäenkylä

Området Rajamäenkylä ligger på ett omfattande obebott område i kommunerna Karijoki och Isojoki med vidsträckta kärrområden och skogsbruksområden. Utgående från utredningar är området i Rajamäenkylä lämpligt för en vindkraftpark på grund av miljön och av att det blåser kraftigt.

Det har genomförts ett MKB-förfarande för projektet och utarbetningen av en delgeneralplan har inletts 2014-2015. I MKB-förfarandet undersöktes möjligheten att bygga 78-100 vindkraftverk med en total höjd på 230 meter på området.

Efter MKB-förfarandet har det kommit ut nya vindkraftverksmodeller med högre navhöjd och större rotor på marknaden och det uppskattas att kraftverken kommer att fortsätta växa i framtiden. Projektplanen har uppdaterats 2018 för att motsvara bedömningen om tillgängliga vindkraftverksmodeller vid den tidpunkt då byggarbetena utförs. Den uppdaterade projektplanen omfattar högst 64 vindkraftverk. NMT-centralen har i augusti 2018 beslutat att konsekvenserna av den uppdaterade projektplanen för miljön ska utvärderas genom att MKB-förfarandet genomförs på nytt. I den uppdaterade projektplanen har vindkraftverk med en totalhöjd på högst 300 meter beaktats.

Vad sker härnäst?
Konsekvenserna av den uppdaterade projektplanen för miljön kommer att bedömas i ett MKB-förfarande och det kommer att tas fram en delgeneralplan för projektet.

Antal vindkraftverk:
Max 64
Totalhöjd (m):
max 300
Förväntad produktion:
ca 1600-1800 GWh/år

Map

Click on the map to view a larger version

Images

Partager
× -