Logotype

Ajos vindpark - IKEA:s första investering i Finland är ett repowering-projekt

januari 1, 2019, 09:41
 Nyhet
I oktober 2017 färdigställde och överlämnade OX2 Ajos vindpark till köparen IKEA Finland. Ajos vindpark är IKEA:s första vindkraftsanläggning i Finland och det fjärde samarbetet mellan OX2 och IKEA.
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Tiina Suvanto, hållbarhetsansvarig för IKEA Finland

Vad betyder Ajos vindpark för IKEA?

IKEA har satt ett ambitiöst mål att bli energioberoende till 2020 och genom förvärvet av Ajos vindpark kommer vi ett steg närmare målet. Tack vare Ajos vindpark kommer IKEA Finland att producera mer el än vad vi förbrukar i vår finska verksamhet.

Varför vill IKEA äga sina egna vindkraftverk? Är det inte tillräckligt att köpa grön el?

Vår egen vindkraftsproduktion är en konkret handling och ett tydligt bevis på vår beslutsamhet att bidra till miljön och vi anser att det inte räcker att köpa grön el för att bekämpa klimatförändringarna. IKEA:s vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna och vi vill bidra med det vi kan göra för att säkra en hållbar framtid på vår planet.

Det här är den fjärde vindparken som IKEA har förvärvat från OX2, hur skulle du beskriva samarbetet?

Samarbetet med OX2 har varit mycket bra i alla delar. Det har varit ett nöje att samarbeta med sådana proffs. Vi har haft fullt förtroende genom hela projektet

Projektfakta

  • Ajos vindpark är ett så kallat re-powering projekt och det första av sitt slag i Finland. Ursprungligen fanns här tio äldre vindkraftverk som stod på konstgjorda öar i havet samt vid strandkanten. Dessa har ersatts med 13 moderna vindkraftverk: 8 st Siemens SWT-130 3.3 MW vid kusten samt 5 st Siemens SWT-113 3.2 MW på land (totalt 42.4 MW).
  • Anläggningen beräknas producera ca 160 GWh/år, vilket är mer än dubbelt så mycket som tidigare och motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 32 000 hushåll (hushåll=5 000 KWh/år).
  • OX2 har byggt vindparken och ansvarar för teknisk och kommersiell förvaltning.