Logotype

Energilagring

Förnybar energi är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att producera fossilfri el. Därför har betydelsen av förnybar energi – och därtill hörande teknologier – ökat snabbt. Energilagring står i en nyckelställning när det gäller att möjliggöra tillväxt av förnybar energi och på så sätt främja energisystemets koldioxidneutralitet.

OX2 och energilagring

Energilagring har en viktig roll för tillväxten inom solenergi och vindkraft. I framtiden behövs det energilager bl.a. för att jämna ut variationerna i produktionsvolymerna av vindkraft och solenergi. Batterier och annan lagringsteknik främjar också eldistributionsnätets funktionssäkerhet och sektorsintegrationen av energisystemet, där olika energiformer och slutanvändare kopplas ihop för att balansera varandras produktions- och förbrukningstoppar.

Den globala energilagringskapaciteten förväntas öka med 31 procent per år fram till 2030 och uppnå en total kapacitet på 741 GWh före decennieskiftet.

För närvarande fokuserar vi på OX2 på att utveckla både separata energilagringssystem och system som är kopplade till solenergi- eller vindkraftsprojekt. Dessutom har vi förbundit oss att erbjuda kunderna och investerarna tjänster för hantering av energilagren.

Ellagret i Uusnivala

Vi planerar för närvarande ett ellager i anslutning till elstationen i Uusnivala som finns i Nivala. Avsikten är att ellagret i första hand ska fungera på reserv- och reglerkraftsmarknaden och säkerställa funktionssäkerheten i det finska elsystemet. 

Läs mer om projektet

Kontakta oss om du vill få mer information!

Projektutveckling, solenergi och energilagring
Saku-Matti Mäki