Logotype

Teknisk och kommersiell förvaltning

OX2 erbjuder ett komplett utbud av drift- och förvaltningstjänster när en vind- eller solpark tagits i drift, med syftet att förenkla ägandet och maximera värdet för våra kunder. Bland våra kunder finns ägare av förnybara energitillgångar som vind, sol och energilagring. Projekt­en är antingen byggda av OX2 eller utvecklade och byggda av tredje part. 

Intäktsoptimering, kostnadskontroll och effektivt ägande 

När en vind-, sol- eller lagringstillgång har tagits i drift kan vi tillhandahålla tekniska och kommersiella förvaltningstjänster (TCM). Det inkluderar bland annat daglig övervakning och optimering av anläggningen, kontrakt, ekonomi och kommersiell administration. 

Målet med TCM är att optimera intäkterna. Det görs genom att säkerställa en hög produktionsnivå, kostnadskontroll och ett förenklat och effektivt ägande för våra kunder.  

Vi är för närvarande en av Europas största förvaltare av landbaserade vindparker. I april 2024 ansvarade vi för närmare 974 turbiner, totalt 4,3 GW samt 5 solparker på totalt strax över 500 MW och ett energilagringsprojekt (BESS) på 40 MW. Vindparkerna finns i Sverige, Finland, Polen och Litauen samt solparker i Australien och Polen. Energilagringsprojektet finns i Sverige.

Vad vi erbjuder 

OX2 har ett team på cirka 65 anställda i fem länder som fokuserar på tekniska och kommersiella förvaltningstjänster. Vi är experter på nordiska förhållanden, inklusive anti- och avisningssystem. 

På den tekniska sidan ser vi till att anläggningarna är i toppskick, att de kontinuerligt övervakas och genererar el samt att leverantörer utför avtalad service och underhåll. 

Kommersiellt ser vi till att anläggningarna har fördelaktiga driftkontrakt och att vi följer lagar och förordningar om hälsa, säkerhet och miljö. Vi tar även hand om ekonomistyrningen, inklusive allt från hantering av fakturor och bokföring till att ta fram årsredovisningar och samordning med banker och revisorer. 

TCM-tjänster tillhandahålls under långtidskontrakt, vanligtvis 10–15 år. 

Kontakta oss om du vill ha mer information! 

Teknisk och kommersiell förvaltning
Matti Palosaari