Logotype

Solenergi skapar livskraft

Solenergi är inhemsk, förnybar och utsläppsfri energi, och när vi utnyttjar den kan vi bygga upp en hållbarare framtid. Solenergiprojekten skapar livskraft i sina områden. För markägarna medför projekten hyresinkomster, för kommunen och dess invånare fastighetsskatt. Dessutom sysselsätter projekten företagen i regionen under byggnads- och driftsfasen. Solenergi minskar kommunens koldioxidavtryck och ökar Finlands självförsörjningsgrad i fråga om energi.

OX2 ökar tillgången på solenergi

Under de senaste åren har det byggts mer ny solenergi i Europa än någon annan form av energiproduktion. Tack vare de snabbt sjunkande investerings­kostnaderna och den tekniska utvecklingen har konkurrens­kraften för el som producerats med solenergi förbättrats också i Finland. Vi på OX2 utvecklar och genomför solparker i stor skala där förstklassig teknisk kvalitet och prestationsförmåga spelar en nyckelroll. Genom att satsa på en ökad produktion av solenergi vill vi i högre grad bidra till att vi uppnår EU:s utsläppsmål, bekämpa klimatförändringen och stödja den inhemska energiproduktionen.

Här kan du ladda ner vår broschyr om solkraft

Frågor och svar om solenergi

Hurdana markområden lämpar sig för solenergi? Vilka fördelar har solenergi för ett område? För hur lång tid arrenderas markområden? På dessa och många andra frågor får du svar i det material vi sammanställt.

Läs frågorna och svaren

Förutsättningen för ett projekt är samarbete med markägare

I våra projekt för förnybar energi är öppenhet och opartiskhet hörnstenar i vår verksamhet. Det är viktigt att vi kommunicerar öppet om vår verksamhet och solenergiprojektets totala konsekvenser. Vi för också en aktiv dialog med markägarna, de kommunala beslutsfattarna och invånarna i området.

Läs mer om våra verksamhetssätt

Så här framskrider ett solenergiprojekt

Ett solenergiprojekt är en process i flera faser. Allt börjar med kartläggning av lämpliga områden och förhandlingar med markägare. Därefter påbörjas projektets tekniska planering och ansökan om tillstånd. Byggandet av en solpark tar cirka 1–2 år. När solparken är färdig, producerar den el i flera decennier. OX2 ansvarar för solenergiprojektet under hela dess livscykel.

Läs hur ett solenergiprojekt framskrider

Vänligen kontakta oss, om du vill ha mer information!

Markanvändning och avtalsärenden
Nina Alaiso
Projektutveckling, solenergi och energilagring
Saku-Matti Mäki