Logotype

Teknologier och tjänster

Vi accelererar tillgången till förnybar energi genom att i industriell skala genomföra energilösningar med hjälp av flera olika tekniker. Vi behärskar hela värdekedjan för förnybar energi från tidig projektutveckling till byggande samt leverans och förvaltning av färdiga energilösningar.

Vindkraft, solkraft och energilagring

Vi fokuserar på vind- och solkraft. Utöver dessa utvecklar vi lösningar för energilagring i anslutning till förnybar energi.