Logotype

Teknologier och tjänster

Vi accelererar tillgången till förnybar energi genom att i industriell skala genomföra energilösningar med hjälp av flera olika tekniker. Vi behärskar hela värdekedjan för förnybar energi från tidig projekt­utveckling till byggande samt leverans och förvaltning av färdiga energilösningar.

Vindkraft, solkraft och energilagring

Vi fokuserar på vind- och solkraft. Utöver dessa utvecklar vi lösningar för energilagring i anslutning till förnybar energi.