Logotype

OX2 i Finland

Genom att öka tillgången på inhemsk förnybar energi bygger vi en hållbarare framtid.

OX2 utvecklar, bygger och förvaltar produktionen av förnybar energi

Vi utvecklar, bygger och förvaltar lösningar för förnybar energi i stor skala. Vi fokuserar på vindkraft och solenergi. Dessutom utvecklar vi lösningar för energilagring. Vi är en av Europas ledande byggare av vindkraft. Genom att accelerera tillgången till inhemsk förnybar energi bygger vi en hållbarare framtid.

Finlands marknads­område

Finland är ett av världens ledande länder när det gäller att utnyttja förnybara energikällor. Elektrifieringen av samhället och bekämpningen av klimatförändringen ökar snabbt efterfrågan på förnybar energi.

Läs mer om förnybar energi i Finland

Mål och strategi

Vårt mål är att stärka vår ledande ställning inom våra nuvarande marknads­områden och inom de nuvarande energiformerna. Vi söker tillväxt också inom nya områden och ny teknik.

Läs mer om våra mål och vår strategi

Information om vindkraft till markägare

Skogsägare, är du intresserad av stabila extra intäkter från din skog? Vindkraft ger en möjlighet till detta. Den garanterar skogsägaren jämna hyresintäkter och en renare framtid för efterkommande generationer.

Läs om de möjligheter vindkraften ger markägare