Logotype

Havsbaserad vindkraft

Den havsbaserade vindkraften har en central roll i framtidens elproduktion och uppnåendet av målen för koldioxidneutralitet. OX2 är med och utvecklar den finländska havsbaserade vindkraften. Vår etablerade ställning som ledande vindkraftsbyggare i Europa ger oss en stark grund också för byggandet av havsbaserad vindkraft.

OX2 förverkligar möjligheter hos havsbaserad vindkraft

OX2 började utvidga sin verksamhet till havsbaserad vindkraft 2018. I slutet av 2023 innehöll vår projektutvecklings­portfölj havsbaserad vindkraft för 13,7 GW. Det är nästan hälften av kapaciteten i hela vår projektutvecklings­portfölj.

Havsbaserad vindkraft har en nyckelroll när det gäller att stävja klimatförändringen och öka den inhemska produktionen av förnybar energi. Den havsbaserade vindkraften bidrar inte bara till en betydande ökning av elproduktionskapaciteten, utan är tack vare den tekniska utvecklingen det förmånligaste sättet att producera el i framtiden. Under det följande årtiondet skapar havsbaserad vindkraft också arbete i Finland. Enligt beräkningarna skapar ett stort projekt för havsbaserad vindkraft cirka 40 000 årsverken under sin livscykel.

De stora vindparker som planerats för öppet hav förutsätter exceptionell förmåga att genomföra projekten på ett kontrollerat sätt och med beaktande av miljön. Som Europas ledande vindkraftsbyggare har vi gedigen erfarenhet av kraven på vindkraftsprojekt i industriell skala. Vi har avsevärt ökat vår expertis inom havsbaserad vindkraft. Dessutom har vi ett stort antal kompetenta samarbetspartner med vilka vi säkerställer ett snabbt och kontrollerat genomförande av projekten. Alla OX2:s havsbaserade vindkraftsprojekt genomförs på marknads­villkor, dvs. utan stöd från samhället.

Halla, Laine och Tyrsky – pionjärprojekt inom inhemsk havsbaserad vindkraft

OX2 har tre havsbaserade vindkraftsprojekt i Finland i en projektutvecklings­fas: Halla, Laine och Tyrsky. Alla tre projekten finns inom Finlands ekonomiska zon i Bottniska viken. Deras uppskattade årliga energiproduktion är sammanlagt cirka 29 TWh. Tillsammans skulle dessa tre projekt täcka ca 37 procent av Finlands elproduktion år 2023 (78 TWh). Det totala investerings­beloppet är cirka 13–14 miljarder euro.

Projekten har också en direkt koppling till industrins elbehov. Nära Halla finns SSAB:s fabrik i Brahestad. Fabriken strävar efter att övergå till produktion av fossilfritt stål, där grön el, till exempel havsbaserad vindkraft, kan spela en central roll. I fråga om Laine-projektet utreds på motsvarande sätt möjligheterna att leverera ren el till företag som är verksamma i Storindustriparken i Karleby. Dessutom är det möjligt att producera vätgas i vindparker till havs.

Läs mer om det havsbaserade vindkraftsprojektet Halla

Läs mer om det havsbaserade vindkraftsprojektet Laine

Läs mer om det havsbaserade vidkraftprojektet Tyrsky

Fakta om havsbaserad vindkraft

Världens första havsbaserade vindpark inledde sin verksamhet i Danmark redan 1992. Under de senaste åren har det byggts allt mer havsbaserad vindkraft och den har en viktig roll när det gäller att öka elproduktionen i Europa.

För att nå sitt klimatneutrala mål publicerade Europeiska kommissionen år 2020 en strategi för ökad produktion av förnybar energi till havs. Det strategiska målet är att höja kapaciteten för havsbaserad vindkraft från nuvarande 12 gigawatt till 300 gigawatt före 2050.

Den havsbaserade vindkraftens elproduktionspotential är betydligt större än den landbaserade vindkraften. Vindförhållandena till havs är kraftigare och jämnare. Det är också möjligt att bygga betydligt större och effektivare kraftverk till havs än på land. Dessutom är det möjligt att genomföra större helheter till havs, eftersom begränsningarna ofta är färre än på land. Den totala höjden på kraftverken i den havsbaserade vindparken Aurora, som OX2 planerar på svenska territorialvatten, är 370 meter. De är alltså högre än Eiffeltornet. Vindparkens totala effekt är 5,5 GW. Den totala effekten i den största landbaserade vindparken i Europa är 600 MW, dvs. 0,6 GW.

Frågor och svar om havsbaserad vindkraft

För vad behövs havsbaserad vindkraft? Vad omfattar planeringen av havsbaserade vindkraftsprojekt? Vad händer när drifttiden går ut? På dessa och många andra frågor
får du svar i det material vi sammanställt.

Läs frågorna och svaren