Logotype

Mål och strategi

OX2 accelererar omställningen till förnybar energi. Vi gör det genom att vara verksamma inom hela värdekedjan, från projekt­utveckling till byggnation, leverans och förvaltning av energilösningar.

Vi är aktiva inom vindkraft, solenergi och ny teknik, till exempel energilagring och vätgas, samt inom teknisk och kommersiell förvaltning av våra kunders tillgångar.

OX2:s strategi bygger på tre pelare:

1. Stärka vår ledande position inom befintliga marknader och produkter

Vi ser betydande tillväxtmöjligheter på alla våra befintliga marknader.

Vårt fokus på de befintliga marknaderna är att expandera vår projekt­portfölj genom nya projekt­ och förvärv. Vi kommer också att expandera vår närvaro inom befintliga teknologier och stärka våra lokala organisationer och lokala relationer till affärspartners, kunder, markägare och andra lokala intressenter.

2. Expandera på nya marknader och inom ny teknik

Geografisk och teknisk expansion och diversifiering är den andra pelaren i v tillväxtstrategi.

Geografiskt expanderar vi till marknader som behöver diversifiera sin energimix och som kännetecknas av förutsägbarhet.

Vi påskyndar investeringarna i ny teknik, till exempel havsbaserad vind- och solkraft, samt utforskar ny kompletterande teknik, bland annat vätgas och energilagring. Vätgas och energilagring är avgörande för att kunna fasa ut fossila bränslen.

3. Bedriva verksamheten effektivt och leda hållbarhets­­utvecklingen

Hållbarhet genomsyrar allt vi gör. Det är själva grunden för vårt företags existens och styr allt ner till minsta detalj i våra förnybara energilösningar. Vår hållbarhets­­strategi stöds av vårt fokus på att utveckla en smidig organisation. präglad av entreprenörsanda, och med branschens bästa medarbetare.

Vår affärsmodell garanterar lösningar som verkligen fungerar och ger ett betydande bidrag till våra kunder och samhället i stort. Vi har kontinuerligt förfinat vår affärsmodell genom vårt arbete med en mängd projekt­ på flera marknader och inom olika teknologier. Genom att låta vår kunskap och erfarenhet prägla vår affärsmodell är vi en av marknadens snabbaste leverantörer och håller hög kvalitet.

Vi tror att vår kombination av syfte och avkastning bidrar till en bra företagskultur och attraherar rätt personer för att lyckas med vårt uppdrag att accelerera omställningen till förnybar energi.