Mål och strategi

Som en av de ledande aktörerna i Europa med en bevisad affärsmodell och organisation kan OX2 bidra till att accelerera omställningen till förnybar energi. Samtidigt kan bolaget utöka sin marknads­andel på en snabbt växande marknad.

Vi fokuserar på land- och havsbaserad vindkraft samt solenergi, projekt för produktion av väte och energilagring samt en övergripande teknisk och ekonomisk förvaltning av de förnybara energilösningar som våra kunder äger.

Vår strategi vilar på tre fundament

1. Stärka ledarskapet på existerande marknader och teknologier
2. Expandera till nya marknader och inom nya teknologier
3. Bedriva verksamheten effektivt och leda hållbarhetsutvecklingen

Existerande marknader och teknologier

Vi ser betydande tillväxtmöjligheter inom alla våra nuvarande marknads­områden. Vi fokuserar på att öka vår projektportfölj genom att själva starta nya projekt och köpa projekträttigheter av andra aktörer. Vi utvidgar vår verksamhet ytterligare också inom nuvarande teknologier, dvs. land- och havsbaserad vindkraft. Vi stärker våra lokala organisationer och värnar om goda relationer med våra affärspartner, våra kunder, markägare och andra lokala intressentgrupper.

Läs mer om marknads­området i Finland

Nya marknader och teknologier

Den geografiska expansionen och den tekniska diversifieringen är en central del av vår strategi.

Geografiskt sett utvidgar vi till sådana marknader som måste öka sin produktion av förnybar energi och där omvärlden är förutsägbar.

Vi ökar investeringarna i nya teknologier, såsom havsbaserad vindkraft och solenergi. Vi deltar också i utvecklingen av nya, kompletterande teknologier, såsom väteproduktion och energilagring. Väte och energilagring spelar en nyckelroll när fossila bränslen gradvis avskaffas.

Läs mer om energilagring

Bedriva verksamheten effektivt och leda hållbarhetsutvecklingen

Hållbarhet ingår i allt vi gör: det är syftet med vår existens och grunden för alla våra projekt för förnybar energi. Vår ansvarsfulla verksamhet stöds av våra smidiga och företagarvänliga arbetssätt, som backas upp av de bästa människorna i branschen.

Tack vare vår goda verksamhetsmodell kan vi genomföra genuint fungerande energilösningar som har stor inverkan på våra kunder och hela samhället. Vi har fulländat vår verksamhetsmodell genom ett stort antal projekt på flera marknader och med olika teknologier. Tack vare vår erfarenhet och expertis är vi marknads­ledare ifråga om att snabbt och högkvalitativt genomföra projekt.

Vi anser att vi utifrån relevans och prestationsförmåga kan bygga upp en god företagskultur och locka rätt människor att arbeta mes oss för att accelerera omställningen till förnybar energi.

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi 


Du kan läsa mer om vår strategi och affärsverksamhet på koncernens webbplats här.