Logotype

Kontaktuppgifter

Vi har varit verksamma i Finland sedan 2012 och blivit en av landets ledande byggare av förnybar energi. Samtidigt har vår arbetsgemenskap vuxit betydligt. Nedan ser du kontaktuppgifterna till våra nyckelpersoner. Adresserna till våra verksamhetsställen i Finland finns här.

Faktureringsuppgifter

Begär faktureringsuppgifterna av din kontaktperson. Fakturan ska innehålla det projektnummer som du fått av kontaktpersonen, namnet på kontaktpersonen och uppgifter om det bolag som ska faktureras.

Landschef
Teemu Loikkanen
Projektutveckling, landbaserad vindkraft
Veli-Pekka Alkula
Projektutveckling, solenergi och energilagring
Saku-Matti Mäki
Projektutveckling, havsbaserad vindkraft
Janne Lamberg
Elmarknad och PPA
Olli Hagqvist
Nya projekt
Heikki Vihava
Markanvändning och arrendeavtal
Svante Nilsson
Byggnation
Pasi Tammivaara
Teknisk och kommersiell förvaltning
Matti Palosaari
Anskaffningar
Pilvi Pirkonen
Kraftnätsanslutningar
Jussi Pöyhönen
Kommunikationsdirektör
Ulla Rask
Chef för samhällskontakter
Lyydia Kilpi