Kontaktuppgifter

Vi har varit verksamma i Finland sedan 2012 och blivit en av landets ledande byggare av förnybar energi. Samtidigt har vår arbetsgemenskap vuxit betydligt. Nedan ser du kontaktuppgifterna till våra nyckelpersoner. Adresserna till våra verksamhetsställen i Finland finns här.

Teemu Loikkanen

Teemu Loikkanen

Landschef, PPA
Läs mer
Veli-Pekka Alkula

Veli-Pekka Alkula

Projektutveckling, landbaserad vindkraft
Läs mer
Saku-Matti Mäki

Saku-Matti Mäki

Projektutveckling, solenergi och energilagring
Läs mer
Janne Lamberg

Janne Lamberg

Projektutveckling, havsbaserad vindkraft

Läs mer
Heikki Vihava

Heikki Vihava

Nya projekt
Läs mer
Svante Nilsson

Svante Nilsson

Markanvändning och arrendeavtal
Läs mer
Pasi Tammivaara

Pasi Tammivaara

Byggnation
Läs mer
Matti Palosaari

Matti Palosaari

Teknisk och kommersiell förvaltning
Läs mer
Pilvi Pirkonen

Pilvi Pirkonen

Anskaffningar
Läs mer
Pasi Vuorenpää

Pasi Vuorenpää

Kraftnätsanslutningar
Läs mer