Logotype

Kontaktuppgifter

Vi har varit verksamma i Finland sedan 2012 och blivit en av landets ledande byggare av förnybar energi. Samtidigt har vår arbetsgemenskap vuxit betydligt. Nedan ser du kontaktuppgifterna till våra nyckelpersoner. Adresserna till våra verksamhetsställen i Finland finns här.

Faktureringsuppgifter

Begär faktureringsuppgifterna av din kontaktperson. Fakturan ska innehålla det projekt­nummer som du fått av kontaktpersonen, namnet på kontaktpersonen och uppgifter om det bolag som ska faktureras.

Landschef
Teemu Loikkanen
Projekt­utveckling, landbaserad vindkraft
Veli-Pekka Alkula
Projekt­utveckling, solenergi och energilagring
Saku-Matti Mäki
Projekt­utveckling, havsbaserad vindkraft
Janne Lamberg
Elmarknad och PPA
Olli Hagqvist
Nya projekt­
Heikki Vihava
Markanvändning och arrendeavtal
Svante Nilsson
Byggnation
Pasi Tammivaara
Teknisk och kommersiell förvaltning
Matti Palosaari
Anskaffningar
Pilvi Pirkonen
Kraftnätsanslutningar
Jussi Pöyhönen
Kommunikationsdirektör
Ulla Rask
Chef för samhällskontakter
Lyydia Kilpi