Logotype

Vinden ger kraft åt skogsbruket

Skogsägare, är du intresserad av stabila tilläggsintäkter från din skog? Vindkraften erbjuder dig en möjlighet till detta. Den garanterar skogsägaren jämna hyresintäkter och en renare framtid för efterkommande generationer.

Kan vinden ge kraft åt ditt skogsbruk?

OX2 är en av de äldsta och största vindkraftsaktörerna i Finland. Genom att välja oss som din vindkraftspartner kan du lita på att du och dina skogar behandlas på ett uppskattande och jämlikt sätt. Med oss får du en långsiktig samarbetspartner med ett ansikte under hela vindkraftsprojektets livscykel, ända från förhandlingar om markarrende tills vindparkens verksamhet upphör.

"Vindkraft är en långsiktig och stabil inkomstkälla för både skogsägaren och hela regionen.”

Reima, skogsägare

Frågor och svar om vindkraft

Hurdana markområden lämpar sig för vindkraft? Inverkar vindparken på användningen av skogen? På dessa och många andra frågor får du svar i det material vi sammanställt.

Läs frågorna och svaren

Markägarna berättar: OX2 är en pålitlig och bra samarbetspartner

Markägarna har en viktig roll när det gäller att möjliggöra produktion av förnybar energi. Vår princip är att varje markägare ska ha en jämlik och öppen partner som deltar i vindparksprojektet från början till slut.

Läs intervjuerna med två markägare, Antti Korpela och Reima Olli, om hur vårt samarbete har fungerat och vilka fördelar de ser i vindkraft.


Läs intervjun med markägare Antti Korpela

Läs intervjun med markägare Reima Olli

Varför OX2?

OX2 är ett bolag inom förnybar energi som varit verksamt i Finland sedan 2012. Vi är Europas största byggare av landbaserad vindkraft. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att genomföra projekt som blir produktiva vindparker. I Finland har vi sammanlagt 15 vindkraftsprojekt som redan har byggts eller håller på att byggas, av vilka vindparksprojektet i Lestijärvi kommer att vara vårt lands största vindpark när det blir färdigt.

Läs mer om våra verksamhetssätt

”OX2 är en rättvis partner för alla skogsägare. Det är en glädje att kunna möjliggöra förnybar inhemsk energi.”

Antti, skogsägare

Så här framskrider ett vindkraftsprojekt


Ett vindkraftsprojekt är en process i flera faser som pågår i flera år. Den totala tiden för att genomföra ett medelstort projekt med cirka 10 vindkraftverk, från förhandsutredningar till en färdig vindpark tar i genomsnitt 4–6 år.

Läs hur ett vindkraftsprojekt framskrider

Funderar du om ditt markområde lämpar sig för vindkraft?

Om du funderar på om ditt eget markområde är lämpligt för en vindpark, kan du fylla i kontaktformuläret som finns bakom länken nedan. Fyll i dina kontaktuppgifter och basuppgifter om markområdet i formuläret. Vi går igenom alla kontakter och kontaktar dig om ditt markområde kan lämpa sig för att möjliggöra förnybar energi.

Fyll i kontaktformuläret här

De som hos oss ansvarar för nya projekt

Nya projekt
Heikki Vihava
Markanvändning och avtalsärenden
Nina Alaiso