Logotype

Solenergi

Solen är liksom vinden en förnybar och outsinlig energikälla. Vi på OX2 utvecklar och genomför tekniskt sett förstklassiga solparker i industriell skala.

Ren inhemsk energi från solen

Solenergi är globalt sett den snabbast växande energiformen. Bakom den kraftiga tillväxten ligger ambitiösa klimatmål och den ökande efterfrågan på el till följd av elektrifieringen av samhället. Investeringarna i solenergi har också påskyndats av den tekniska utvecklingen och de sjunkande produktionskostnaderna. Tack vare detta har lönsamheten hos el som produceras med solenergi förbättrats också i Finland.

Liksom i fråga om vindkraft verkar OX2 i alla skeden av värdekedjan för solenergi. Vi ansvarar för utveckling, byggande och försäljning av projekt samt för den tekniska och ekonomiska förvaltningen av färdiga solparker. För projekten ansvarar ett lokalt projektutvecklings­team som kompletteras med internationella experter från OX2:s övriga verksamhetsställen.

Läs mer om våra projekt i Finland

Frågor och svar om solenergi

Vad innebär ett solkraftverk i industriell skala? Vilken är nyttan med stora solkraftsprojekt­? Vad är ett solkraftverks livslängd? Du hittar svar på dessa och många andra frågor i det material som vi har sammanställt.

Bekanta dig med frågor och svar

Markägare, är du intresserad av solenergi?

Utöver energi ger solenergiprojekten sina områden livskraft och markägarna hyresinkomster. Vi har för markägarna sammanställt en webbplats. På den finns heltäckande information om solenergi.

På webbplatsen hittar du information om följande:

  • Solenergins fördelar för regionen
  • Svar på vanliga frågor om solenergi
  • Hur ett solenergiprojekt framskrider

Läs om ditt markområde kan lämpa sig för solenergi 

Projektutveckling, solenergi och energilagring
Saku-Matti Mäki

Kontakta oss om du vill får mer information!