Logotype

IKEAs investmentbolag Ingka Investments blir partner till OX2:s havsbaserade vindkraftsprojekt i Bottniska viken

maj 12, 2023, 08:45
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Energibolaget OX2, som specialiserar sig på förnybar energi, har ingått ett avtal med den svenska varuhuskedjan IKEAs investmentbolag Ingka Investments om samarbete kring havsbaserade vindkraftsprojekt i Finland. OX2:s havsbaserade vindkraftsprojekt Halla, Laine och Tyrsky är belägna i Finlands ekonomiska zon i Bottniska viken.

I och med samarbetsavtalet som OX2 och IKEA-koncernägaren Ingka Groups investmentbolag undertecknade i torsdags säljer OX2 en ägarandel på 49 % av projekten till Ingka Investments. Värdet på avtalet är 30 miljoner euro.

Den sammanräknade elproduktionskapaciteten hos projekten Halla, Laine och Tyrsky i Finlands ekonomiska zon är 29 TWh, vilket motsvarar en tredjedel av elförbrukningen i Finland år 2022. Målet är att de havsbaserade vindkraftsparkerna ska inleda elproduktionen i början av 2030-talet. OX2 började utveckla projekten Halla och Laine för fyra år sedan och blev det första bolaget som fick undersökningstillstånd av statsrådet för havsbaserade vindkraftsprojekt. De är OX2:s mest avancerade havsbaserade vindkraftsprojekt i Finland och har möjligheten att färdigställas i det tidigaste skedet.

”Finland har en enorm potential för havsbaserad vindkraft, som kan användas för att producera el för Finlands växande energibehov. Avtalet som vi nu ingått säkerställer att vi tillsammans kan öka produktionen av konkurrens­kraftigt prissatt energi, öka energisjälvförsörjningen och möjliggöra industriella projekt som behöver förnybar el i Finland. IKEA och Ingka Investments är en välbekant partner till OX2, som vi har haft och har ett samarbete med i både Finland och Sverige”, säger Teemu Loikkanen, landschef på OX2.

För närvarande genomförs en miljökonsekvensbedömning av OX2:s vindkraftsprojekt i Finland. Samtidigt utförs teknisk planering av projekten och de tillståndsprocesser som behövs för att genomföra projektet håller på att förberedas. Dessutom har samarbetet med lokala partner till de havsbaserade vindkraftsprojekten inletts. I och med samarbetsavtalet delas de kommande utvecklingskostnaderna för projekten mellan OX2 och Ingka Investments enligt de nya ägarandelarna.

”Samarbetet lyfter vår satsning på förnybar energi till en ny nivå. Havsbaserad vindkraft i industriell skala medför förutom förnybar energi även säkerhet och stabilitet under de kommande åren i Finland. Ur IKEA-koncernens perspektiv är satsningen en del av vår världsomspännande strategi att minska vårt klimatfotspår globalt och att koncernens hela värdekedja ska omfattas av förnybar energi”, säger Timo Hulmi, verkställande direktör på IKEA Finland.

Ingka Investments och OX2 har tidigare avtalat om ett motsvarande samarbete i fråga om tre havsbaserade vindkraftsprojekt i Sverige år 2022, och OX2 har tidigare sålt nio landbaserade vindkraftsparker och en solkraftspark till Ingka Group. Bolagen har förutom i Finland och Sverige även haft samarbete i Polen och Litauen. Härnäst kommer affären som OX2 och

Ingka Investments avtalat om att behandlas av konkurrens­myndigheterna och bekräftas inom uppskattningsvis två månader.

Mer information:

Teemu Loikkanen, landschef OX2, teemu.loikkanen@ox2.com, +358 50 373 6243