Logotype

Malax fick vindkraft i magisk juletid

januari 1, 2019, 09:57
 Nyhet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

En stark vision och lite julmagi är allt som behövs för att stora saker ska börja hända. Därmed startade planeringen av en vindpark i österbottniska Malax. Idésprutan bakom projektet är Ingmar Sjöblad. Både han och hans bolagspartner är mycket nöjda med samarbetet med OX2 som driver projektet. Vindparken är ett led i Österbottens största vindparksprojekt och det genomförs utan offentlig finansiering.

Ingmar Sjöblad och hans familj hade precis flyttat tillbaka till Finland efter att ha bott tjugo år i Asien. Då fick han höra att man eventuellt skulle börja uppföra vindparker i hans österbottniska hembygd. En granne som tittade in för att önska god jul berättade att flera utländska vindkraftsutvecklare hade kontaktat markägare i trakten. Sjöblad som själv hade en lång internationell erfarenhet av energisektorn beslöt att köra igång ett vindkraftsprojekt med lokala resurser.

Ingmar Sjöblad drog igång vindkraftsprojektet i Malax

–Det kan väl inte vara så svårt tänkte jag, säger Ingmar Sjöblad om hur han resonerade julen 2012.
Han kontaktade ett 80-tal andra markägare i regionen och fick dem med sig. Även Malax kommun ställde sig positiv till koncessionsprojektet.

Men det har också funnits utmaningar på vägen. Arbetet blev betydligt lättare efter att OX2 kommit in som partner. OX2 hjälpte till med koncessionprocessen, ansvarade för vindmätningar och planerade anslutningen till elnätet.

En detaljplan för projektet har godkänts i två omgångar. Den andra ronden gällde en utveckling av tekniken. Inga överklaganden om detaljplanen har kommit in efter vare sig den första eller andra behandlingen, vilket är ett tecken på att de närboende är positiva till vindkraftsetableringen.

–I början var det ju några som ställde sig tvivlande, men större delen av de närboende har haft en positiv attityd. Vi har pratat mycket om projektet. Vi förde en öppen dialog och det var lokala företag som drog igång projektet. Jag är övertygad om att det hade en stor betydelse, förklarar Sjöblad våren 2019.

I oktober 2018 tecknade OX2 avtal med Ikea om att sjösätta projektet. Sju vindparker kommer att stå färdiga i Långmossen före slutet av 2019. Dessutom kommer fem vindkraftverk att etableras i Ribäcken i Övermalax. Ikea finansierar bygget av fyra nya vindparker och siktar på att vara självförsörjande på energi 2020.

–Det känns väldigt bra nu! Samarbetet med OX2 har fungerat mycket fint, konstaterar Ingmar Sjöblad. Vi har en gemensam vilja att fullfölja vindkraftsprojektet i Långmossen. Därför fokuserar vi tillsammans på hur vi kan hitta lösningar i stället för syndabockar.

Sjöblad menar att OX2 har en klar uppfattning om affärsmöjligheterna inom förnybar energi och arbetar mycket professionellt för att utveckla dem.

Jouttikallio vindpark. Foto: Mikko Havusela