Logotype

OX2 bygger och säljer Finlands största vindpark för cirka 6,5 miljarder kronor

november 19, 2021, 07:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Fredag 19 November 2021, 08.00 CET. Regulatoriskt pressmeddelande.

OX2 har tecknat avtal om att sälja och bygga en 455 MW vindpark i Lestijärvi i Finland för omkring 650 miljoner euro, cirka 6,5 miljarder kronor, inklusive avtal om teknisk och kommersiell förvaltning. Köparen är ett konsortium av finska energibolag. Byggnationen påbörjas omedelbart.

Vindparken i Lestijärvi kommer att vara Finlands största, och bland de största landbaserade vindparkerna som börjar byggas i Europa under 2021. Den består av 69 vindkraftverk med installerad effekt om 455,4 MW och kommer att ha en beräknad årlig produktion på cirka 1,3 TWh, vilket motsvarar omkring två procent av den totala årliga elproduktionen i Finland. OX2 förvärvade projekträttigheterna i februari i år och påbörjar redan nu byggnationen. Vindparken beräknas vara färdigställd tidigt 2025.

– Jag är mycket glad och stolt över det omfattande arbete som har lagts ned på det här projektet. Det är en milstolpe som bevisar att landbaserad vindkraft är en betydande bidragsgivare av ny förnybar el till produktionsmixen i Finland. Vindparken kommer att byggas utan några statliga subventioner, säger Paul Stormoen, vd för OX2.

Köparen är ett konsortium av finska energibolag, Kymppivoima Oy (65 %), Oulun Energia (25 %) och Kuopion Energia (10 %).

OX2 kommer att bygga och överlämna vindparken som en totalentreprenad. När vindparken tas i drift kommer OX2 att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen, optimering och övervakning, under ett 15-årigt avtal.

OX2 kommer även att bygga en betydande nätinfrastruktur för att ansluta vindparken, inklusive transformatorstation och en 58 kilometer lång 400 kV luftburen kraftledning.

Med vindparken i Lestijärvi har OX2 startat byggnation av 716 MW vindkraft under 2021. Totalt har OX2 för tillfället 14 projekt om totalt 1 356 MW under byggnation. 

          Fakta:

  • Beräknad årlig elproduktion: 1,3 TWh, motsvarande en årlig elförbrukning för omkring 280 000 hushåll (5 000 kWh/hushåll).
  • Årlig intäkt från fastighetsskatt för Lestijärvi kommun: Omkring 25 miljoner kronor.
  • Vindkraftverk: 69 st turbiner med en kapacitet av 6,6 MW, totalhöjd 240 meter.
  • Huvudentreprenörer: Eltel Networks OY (58 km 400kV och 24 km 110kV luftburen kraftledning), Keski-Suomen Betonirakenne (vägar, fundament och kranplatser samt transformatorstationer), Hitachi Energy (transformatorer).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Östlund
Acting Head of Communications OX2
+46 855 931 011

press@ox2.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som OX2 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning och information som OX2 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 19/11 2021 kl. 08.00 CET.

Om OX2 AB (publ)
OX2 utvecklar och säljer vind- och solparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 sedan 2004 intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Norge och Polen och åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. Under perioden 2014 till 2020 realiserade OX2 mer landbaserad vindkraft i Europa än någon annan utvecklare. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Finland, Frankrike, Italien, Litauen, Norge, Polen, Rumänien och Spanien, med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 5 201 MSEK med EBIT om 416 MSEK. OX2:s aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Tel: +46 8-528 00 399, e-post: info@fnca.se
. För mer information, besök: http://www.ox2.com.

Download as PDF