Logotype

OX2 erhåller prospekteringstillstånd för två havsbaserade vindparker i Bottenviken i Finland

januari 17, 2022, 08:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har tagit viktiga steg mot att etablera havsbaserad vindkraft i Finland i och med erhållande av prospekteringstillstånd för två vindparker i Bottenviken nära den finska västra gränsen.

De två vindparkerna, Halla och Laine, skulle tillsammans kunna omfatta 310 vindkraftverk, om genomförda, generera 23 TWh miljövänlig förnybar el. Finlands totala elproduktion 2020 uppgick till 67 Twh. Därtill har miljökonsekvensbeskrivningar inletts för de två vindparkerna, och preliminära samråd har hållits med myndigheter och intressenter för båda projekten.

– Det här är ett avgörande steg framåt för havsbaserad vindkraft i Finland. Med prospekteringstillstånden kommer det att vara möjligt att bygga vindparker i Finland i den tidigare outnyttjade exklusiv ekonomiska zonen, säger Teemu Loikkanen, landschef OX2 Finland.

Båda vindparkerna kommer att ingå i OX2:s projektutvecklings­portfölj i tidig fas. OX2:s havsbaserade vindkraftsprojekt i Finland är i ett uppstartsskede och elproduktionen förväntas starta i slutet av detta årtioende.

– Jag är övertygad om att havsbaserad vindkraft kommer att spela en nyckelroll för Finlands ambitioner att öka andelen förnybar energi och påskynda Finlands pågående elektrifiering. Till exempel kommer produktionen av grön vätgas och elektrifieringen av industriella processer, datacenter eller batterianläggningar, att kräva en enorm mängd förnybar el, tillägger Teemu Loikkanen.

För vidare information vänligen kontakta:

Teemu Loikkanen, Country Manager OX2 Finland
+358 50 373 6243
teemu.loikkanen@ox2.com

Olli Takalammi, Head of Offshore and New Technologies OX2 Finland
+358 40 091 3788
olli.takalammi@ox2.com

Om OX2 AB (publ)
OX2 utvecklar och säljer vind- och solparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 sedan 2004 intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Norge och Polen och åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. Under perioden 2014 till 2020 realiserade OX2 mer landbaserad vindkraft i Europa än någon annan utvecklare. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Finland, Frankrike, Italien, Litauen, Norge, Polen, Rumänien och Spanien, med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 5 201 MSEK med EBIT om 416 MSEK. OX2:s aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. För mer information, besök: http://www.ox2.com