Logotype

OX2 fortsätter samarbetet med hamnar i projektområdena – OX2 och Kaskö hamn samarbetar för att främja förberedelserna för den havsbaserade vindkraftsparken Tyrsky

september 6, 2023, 10:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Bolaget OX2 inom förnybar energi och Kaskö hamn har ingått ett samarbetsavtal som rör förberedelserna för den havsbaserade vindkraftsparken Tyrsky, som är belägen i Bottniska viken. OX2 och Kaskö hamn kommer att arbeta tillsammans när det gäller planeringen av såväl byggandet som underhållet och driften av den havsbaserade vindkraftsparken. Tyrsky är ett av OX2:s tre projekt för havsbaserade vindkraftsparker i Bottniska viken.

Genom samarbetet kommer Kaskö hamn och OX2 att arbeta tillsammans för att säkerställa ett smidigt och kostnadseffektivt byggande och underhåll av den havsbaserade vindkraftsparken Tyrsky. Samtidigt kommer Kaskö hamns verksamhet att utvecklas och utnyttjas i byggandet och underhållet av Tyrsky. Det havsbaserade vindkraftsprojektet Tyrsky ligger i Finlands ekonomiska zon utanför Närpes, cirka 30 kilometer nordväst om Kaskö. Samarbetet med Kaskö hamn är det fjärde inom samma region för OX2, eftersom OX2 även har ingått samarbetsavtal med hamnarna i Brahestad, Karleby och Jakobstad.

”Samarbete med lokala aktörer är mycket viktigt när det gäller havsbaserade vindkraftsprojekt. Därför är det fantastiskt att vi nu kan arbeta tillsammans med Kaskö hamn när det gäller Tyrsky. Hamnarna har en betydande roll för framgången av havsbaserade vindkraftsprojekt, och Kaskö hamn har ett utmärkt läge i förhållande till Tyrskys projektområde. Samarbetet är viktigt inte bara när det gäller underhållet av det havsbaserade vindkraftverket, utan också nu i förberedelsefasen”, säger Mathias Skog, projektchef för Tyrsky från OX2.

”Detta nya avtal visar hamnens vilja att i framtiden också betjäna eventuella havsbaserade vindkraftsprojekt. Å andra sidan ger det också möjlighet att utveckla hamnens infrastruktur och tjänster tillsammans med OX2. Avtalet ger värdefull interaktionsinformation om behoven och kraven för sådana här projekt för båda parter”, säger Patrik Hellman, verkställande direktör för Kaskö hamn.

”Sådana här projekt är utmanande och krävande för varje hamn. Å andra sidan ger vindkraftsprojekt också mycket och utgör en viktig del av hamnens affärsverksamhet när rätt servicenivå har definierats. Kaskö hamn vill vara med och planera framtida utvecklingslinjer tillsammans med OX2 och definiera hur hamnen bör utvecklas för att möta projektens behov”, fortsätter Hellman.

Avtalet mellan OX2 och Kaskö Hamn är en fortsättning på OX2:s nära samarbete med hamnar i närheten av projektområdena. Bolaget har totalt tre havsbaserade vindkraftsprojekt i industriell skala planerade i Bottniska viken.

”OX2:s modell i mycket stora projekt är att samarbeta med flera pålitliga partner och därigenom säkerställa bästa möjliga framsteg”, beskriver Mathias Skog arbetssättet.

OX2 ingick i maj 2023 ett samarbetspartnerskap med IKEA-varuhuskedjans investerings­bolag Ingka Investments för de havsbaserade vindkraftsprojekten i Bottniska viken.

Tyrsky omfattar sammanlagt cirka 100 vindkraftverk, med en årlig elproduktion på cirka 6 TWh. Produktionen skulle täcka ungefär 9 procent av Finlands elproduktion 2022. OX2 fick undersökningstillstånd för projektet år 2022, och nu genomförs omfattande undersökningar samt en miljökonsekvensbedömning (MKB).

Kort om OX2:s havsbaserade vindkraftsprojekt Tyrsky:

  • OX2 Finland Oy planerar ett havsbaserat vindkraftsprojekt i Bottniska viken, i Finlands ekonomiska zon utanför Närpes. Det skulle vara beläget cirka 30 kilometer nordväst om Kaskö.
  • Områdets yta är cirka 480 km².
  • Cirka 100 vindkraftverk planeras i parken.
  • Den beräknade årsproduktionen för den havsbaserade vindkraftsparken är cirka 6 TWh.

Kort om Kaskö hamn:

  • Kaskö hamn är en av Finlands viktigaste exporthamnar för skogsindustrin och är också specialiserad på kemisk industri, bulkfrakt och hantering av projektlast.
  • Hamnen hanterar årligen cirka 1,3 miljoner ton gods.
  • Kaskö hamn är en del av TEN-T (Trans-European Transport Network), ett omfattande nätverk av hamnar.

Mer information:

Projektchef Mathias Skog, OX2, tfn +358 50 590 2199, mathias.skog@ox2.com

www.ox2.com/sv/finland/projekt/tyrsky

Verkställande direktör Patrik Hellman, Kaskö hamn, tfn +358 50 3430 676, patrik.hellman@portofkaskinen.fi