Logotype

OX2 genomförde ett av de första subventionsfria vindkraftsprojekten i Europa för IKEA Finland

januari 1, 2019, 09:47
 Artikkelit
OX2 undertecknade i oktober 2018 ett avtal med IKEA Finland om byggande av fyra vindparker (107,4 MW), dvs. sammanlagt 25 vindkraftverk i Finland. Projektet som fick namnet Castle var ett av de första subventionsfria vindkraftsprojekten i Europa. I Finland inledde Castle en ny era för vindkraft på marknads­villkor. IKEA Finland, som hör till Ingka-koncernen, finansierade byggandet av projektet och vindparkerna överläts till IKEA när de blev färdiga 2020.
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

I projektet ingår vindparkerna Långmossan och Ribäcken i Malax i Österbotten, Ponsivuori vindpark i Kurikka i Södra Österbotten och Verhonkulma vindpark i S:t Mårtens i Egentliga Finland. Vindparkernas totala årsproduktion är cirka 380 gigawattimmar, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 76 000 hushåll (5 000 kWh/hushåll). Genom vindkraftsproduktionen minskar koldioxidutsläppet med nästan 228 000 ton per år. Kalkylen baserar sig på den elproduktion som ersätter kol- och gaskraft.

OX2 ansvarade för planeringen och byggandet av Castle-projektet. Efter det att vindparkerna färdigställdes 2020 har OX2 ansvarat för den tekniska och kommersiella förvaltningen av dem. Före dessa vindparker har OX2 tidigare genomfört fyra vindparker för IKEA, av vilka tre finns i Sverige och en i Finland. Den första av dem färdigställdes 2011. Vindparken i Ajos byggdes i Kemi och blev färdig 2017. OX2 förvaltar alla dessa vindparker.

Gjutning av vindkraftsfundament