Logotype

OX2 har förvärvat rättigheterna till ett vindkraftsprojekt­ om 70 MW från RWE Renewables Sweden

november 24, 2021, 07:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har kommit överens med RWE Renewables Sweden om att förvärva rättigheterna att uppföra vindparken Riberget i Ljusdals kommun i Gävleborgs län. 

Enligt avtalet övertar OX2 100 procent av projekt­et. Det består av 12 vindkraftverk med en beräknad effekt om totalt cirka 70 MW. Projekt­et har ett lagakraftvunnet miljötillstånd och innebär en utökning av OX2:s svenska projekt­utvecklings­portfölj för landbaserad vindkraft i sen fas.

– Vi ser fram emot att samarbeta med markägare, närboende och Ljusdals kommun. När OX2 etablerar vindparker strävar vi alltid efter att det ska innebära en positiv utveckling av den närliggande bygden, inklusive ökad biologisk mångfald, säger Hillevi Priscar, Landschef Sverige, OX2.

Download as PDF