Logotype

OX2 inleder miljökonsekvensbeskrivningen för två havsbaserade vindkraftsprojekt i Bottniska viken

november 22, 2021, 12:28
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 som utvecklar, bygger och förvaltar förnybar energiproduktion inleder miljökonsekvensbeskrivningen för två havsbaserade vindkraftsprojekt inom den ekonomiska zonen i Bottniska viken.

Foto: OX2 materialbank

Projektområdena ligger inom Finlands ekonomiska zon nära landets västra gräns, ”Halla” väster om Karlö och ”Laine” väster om Jakobstad. I de områden som undersöks planeras en stor havsbaserad vindkraftspark med upp till 160 kraftverk och som vid genomförande producerar en betydande mängd miljövänlig förnybar el.

”Havsbaserad vindkraft ökar vindkraftkapaciteten på ett oöverträffat sätt. Därför måste även potentialen i den ekonomiska zonen utnyttjas”, säger Teemu Loikkanen, landchef för OX2 i Finland.

Projekten är i tidigt inledningsskede och den egentliga elproduktionen skulle komma igång först i slutet av detta årtionde.

”För stora projekt förutsätts hög kompetens och förmåga att genomföra projekten på ett kontrollerat och miljövänligt sätt, med beaktande av intressentgrupper. Detta har vi erfarenhet av som företag: vi har utvecklat och genomfört vindkraftsprojekt i många länder”, betonar Loikkanen.

Det är såväl tekniskt som ekonomiskt vettigt att ha elproduktionen och -förbrukningen nära varandra. Hallas närhet till Brahestad skulle kunna ge möjligheter till samarbete med SSAB som strävar efter fossilfri produktion av stål och där det som bäst planeras för en ny stark förbindelse från stamnätet till bruket i Brahestad.

”Ett alternativ är också att projektets nätanslutning görs direkt till SSAB:s bruk”, berättar Loikkanen.

Undersökningstillstånd eventuellt i år

Utöver miljökonsekvensbeskrivningen kräver start av affärsprojekten och undersökning av havsbotten i den ekonomiska zonen på öppna havet ett särskilt undersökningstillstånd. Den egentliga tillståndsprocessen (vattentillstånd och rätt att utnyttja den ekonomiska zonen) kommer först senare. Undersökningstillstånd föredras av arbets- och näringsministeriet som också hämtar in utlåtanden från relevanta parter. Tillståndet beviljas av statsrådet. OX2 har lämnat in ansökningar om undersökningstillstånd i maj 2021 och förväntar sig beslut under innevarande år.

Havsbaserad vindkraft ökar vindkraftkapaciteten på ett oöverträffat sätt och har en nyckelroll i Finlands arbete mot klimatförändringen och i elektrifieringen av vårt land. Produktion av grönt väte och elektrifiering av industriprocesser samt datacentraler kräver en väldig mängd förnybar elproduktion. Om Finland vill vara med och konkurrera om dessa investeringar är havsbaserad vindkraft enligt vårt synsätt det mest konkurrens­kraftiga sättet att producera förnybar el i slutet av detta årtionde”, betonar Loikkanen.

Havsbaserad vindkraft är den enda storskaliga lösningen på Finlands behov av förnybar el, så även områden inom den ekonomiska zonen är viktiga. På andra platser i Europa finns gott om motsvarande projekt med havsbasrad vindkraft och även inom Sveriges ekonomiska zon har projekten hunnit långt.

Mer information:

Landchef Teemu Loikkanen, +358 50 373 6243, teemu.loikkanen@ox2.com

Projektutvecklings­ansvarig för havsbaserad vindkraft Olli Takalammi, +358 40 091 3788, olli.takalammi@ox2.com