Logotype

OX2 lanserade ett nytt havsbaserat vindkraftsprojekt i Bottniska viken

januari 26, 2023, 12:00
 Nyhet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 som utvecklar förnybar och utsläppsfri elproduktion utvidgar sin projektportfölj inom havsvindkraft. Bolaget har påbörjat utvecklingen av Tyrsky, en ny havsbaserad vindkraftpark i Finlands ekonomiska zon i Bottniska viken. Området finns på öppet hav på den sydvästra sidan av Vasa, cirka 30 kilometer nordväst från Kaskö.

”På området skulle det byggas maximalt cirka hundra vindkraftverk. Den årliga produktionsvolymen av energi skulle vara cirka 6 TWh”, säger Janne Lamberg, OX2:s affärsområdesdirektör för havsvindkraft.

Projektet kommer att drivas framåt genom omfattande undersökningar och ett miljökonsekvensbedömningsförfarande (MKB). Lamberg bedömer att dessa kommer att påbörjas nästa vår.

”Havsbaserad vindkraft spelar en nyckelroll i Finlands arbete mot klimatförändringar och i elektrifieringen. Produktionen av grön vätgas, elektrifieringen av industriella processer och stora datacenterprojekt kräver en enorm mängd förnybar elproduktion. Enligt vår syn är havsbaserad vindkraft det mest konkurrens­kraftiga sättet att producera förnybar el i slutet av detta årtionde”, betonar Lamberg.

På andra platser i Europa finns rikligt med motsvarande havsbaserade vindkraftsprojekt. Projekt i Sveriges ekonomiska zon har redan drivits långt fram.

OX2 fick förra året ett forskningstillstånd från statsrådet för sitt Tyrsky-projekt. Enligt Lamberg kommer tillståndsfasen att ta cirka 3–4 år. Vindkraftsparken på havet kan producera el som tidigast redan vid skiftet av nästa årtionde.

Elöverföringen för projektet ska enligt planen genomföras med undervattenskablar från vindkraftsområdet till stranden. Olika alternativ för landfästen utreds för närvarande. ”OX2 kommer att klargöra detta genom forskning för att kombinera vindkraft med andra användningsområden för havsområdet samt med linjedragningen för elöverföringskablar till havs och på land”, betonar Lamberg.

OX2 är en betydande utvecklare och byggare av vindkraftsproduktion. Bolaget med svensk bakgrund som har noterats på Stockholmsbörsen har implementerat mest landbaserad vindkraft i Europa. OX2 har dessutom flera havsbaserade vindkraftsprojekt i Bottniska viken och Östersjön, både på Finlands och Sveriges sida.

Av Finlands havsbaserade vindkraftsprojekt har OX2 de längst hunna havsbaserade vindkraftsprojekten i Bottenhavet, Halla och Laine, som är något större än Tyrsky. Sammanlagt skulle dessa två ha högst 310 vindkraftverk vars årliga beräknade elproduktion skulle vara cirka 23 terawattimmar. Bolaget fick utlåtanden om MTB-programmen för de båda projekten från de lokala NTM-centralerna i slutet av förra året.

Dessutom främjar OX2 havsbaserade vindkraftsparkprojekt på Åland.

Mer information:

Affärsområdesdirektör Janne Lamberg, OX2, tfn +358 40 504 0396, janne.lamberg@ox2.com