Logotype

OX2 och Jakobstads hamn inleder samarbete för att främja förberedelserna av den havsbaserade vindparken Laine

september 4, 2023, 10:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Det förnybara energibolaget OX2 och Jakobstads hamn har kommit överens om att samarbeta som ett led i utvecklingen av den havsbaserade vindparken Laine i Bottniska viken. Jakobstads hamn kommer att spela en viktig roll för drift, underhåll och service av den havsbaserade vindparken Laine som för närvarande befinner sig i planeringsstadiet. Laine-projekt­et kommer att stödja utvecklingen av Jakobstads hamn och sysselsättningen i området i årtionden framöver.

Det tecknade samarbetsavtalet mellan OX2 och Jakobstads Hamn Ab stärker förutsättningarna för genomförandet av det havsbaserade vindkraftsprojekt­et Laine. Laine är en havsbaserad vindpark i industriell skala, och därmed är ett långsiktigt och nära samarbete med lokala aktörer en förutsättning för att projekt­et ska kunna förverkligas. En fungerande hamninfrastruktur är avgörande under både bygg- och driftsfasen av en havsbaserad vindpark.

Jakobstads hamn är den egentliga hamn som ligger närmast Laine-projekt­området, och dess betydelse kommer att framhävas särskilt under den havsbaserade vindparkens driftsfas. Hamnens läge är särskilt bra med tanke på underhåll och service av vindkraftverken. Dessutom erbjuder hamnen nödvändiga lagrings- och kontorsutrymmen. OX2 och Jakobstads hamn samarbetar för att säkerställa ett kostnadseffektivt genomförande av det havsbaserade vindkraftsprojekt­et Laine, en utveckling av hamnverksamheten och skapandet av nya arbetsplatser i området.

Samarbetet mellan OX2 och Jakobstads hamn är en fortsättning på OX2:s nära samarbete med hamnar i närheten av projekt­områdena. Företaget har totalt tre planerade projekt­ för havsbaserade vindparker i Bottniska viken.

"Havsbaserade vindparker är enorma projekt­ och kan inte förverkligas utan hamnar, goda transportförbindelser och ett nära lokalt samarbete. Samarbete med lokala partners är en viktig del av vårt sätt att arbeta. Jakobstads hamn kommer att vara en mycket långsiktig partner i Laine-projekt­et. Det överenskomna samarbetet tar projekt­et ett steg närmare att bli verklighet", säger Olli Takalammi, projekt­ledare för OX2 i Laine.

Juha Hakala, VD för Jakobstads Hamn Ab, är mycket nöjd med samarbetsavtalet mellan OX2 och Jakobstads Hamn: ”Vi är mycket glada över att samarbeta med OX2 för att bidra till Laine-projekt­et och göra en betydande insats för den gröna omställningen.”

Enligt Hakala har Jakobstads hamn redan investerat i bland annat utbyggnad av lagringsutrymmen, och hamninfrastrukturen kommer fortsättningsvis att utvecklas med investeringar som säkerställer långsiktigt underhåll och skötsel av vindparken.

"Projekt­ets underhålls- och reparationsfunktioner är exakt den roll som Jakobstads hamn eftersträvar i projekt­et", säger Hakala.

Det havsbaserade vindkraftsprojekt­et Laine ligger i Bottniska viken, i Finlands ekonomiska zon utanför Karleby och Jakobstad. Laine-projekt­et kommer att bestå av högst 150 vindkraftverk med en årlig elproduktion på cirka 11 terawattimmar (TWh). Detta är elproduktion i industriell skala: som jämförelse producerar Olkiluoto 2 cirka 7 TWh per år. Laine havsbaserade vindpark är planerad att anslutas till Fingrids stamnät från två olika punkter på kusten i Österbotten och Mellersta Österbotten. Den el som genereras av en havsbaserad vindpark överförs till land via sjökablar, medan elen på fastlandet överförs via jordkablar och luftledningar. Projekt­et har också potential att producera grön vätgas.

OX2 havsbaserade vindkraftsprojekt­ Laine i korthet:

  • Det av OX2 planerade havsbaserade vindkraftsprojekt­et Laine kommer att ligga i Bottniska viken, cirka 30 kilometer från fastlandet och 32 kilometer från Jakobstad. Avståndet till närmaste ö (Torsön) är 24 km.
  • Det planerade området för den havsbaserade vindparken är ca 450 km2.
  • Den havsbaserade vindparken planeras ha maximalt 150 vindkraftverk med en enhetseffekt på cirka 15–25 MW och en maximal bladhöjd på 270–370 m över havet.
  • Den beräknade årsproduktionen för den havsbaserade vindkraftsparken Laine är cirka 11 TWh.
  • Projekt­et är i ett planeringsstadium. Ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB) pågår för närvarande.

Jakobstads hamn i korthet:

  • Jakobstads Hamn har en rak farled med ett djup på 11 meter, vilket möjliggör smidig drift av servicefartyg i alla storlekar.
  • Hamnen anlöps av cirka 300 fartyg per år och hanterar en årlig volym på cirka 1,5 miljoner ton gods.
  • Jakobstads hamn är en del av Alholmen Industrial Park (AIP), en stark koncentration av tio industriföretag och 53 tjänsteföretag.

Mer information:

Projekt­ledare Olli Takalammi, OX2, tfn +358 400 913 788, olli.takalammi@ox2.com, www.ox2.com/sv/finland/projekt­/laine

Juha Hakala, verkställande direktör, Jakobstads Hamn, tfn +358 40 585 2332, juha.hakala@portofpietarsaari.fi