Logotype

OX2 och Vasa hamn samarbetar vid beredningen av den havsbaserade vindparken Tyrsky – detta är bolagets femte hamnpartnerskap i regionen

februari 22, 2024, 11:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Bolaget för förnybar energi OX2 och Vasa hamn har kommit överens om samarbete kring beredningen av den havsbaserade vindparken Tyrsky. OX2 och Vasa hamn kommer att arbeta tillsammans under byggandet, driften och underhållet av den planerade havsbaserade vindparken. OX2 och Vasa hamn avtalar om motsvarande samarbete också i fråga om Laine i ett annat havsbaserat vindkraftsprojekt som bolaget planerar i området.

I och med samarbetet kommer Vasa hamn och OX2 att samarbeta för ett smidigt byggande och underhåll av den havsbaserade vindparken Tyrsky. Den havsbaserade vindparken Tyrsky ligger i Bottniska viken, i Finlands ekonomiska zon utanför Kaskö, Närpes och Korsnäs. Tyrskys planerade läge ligger på öppet hav sydväst om Vasa, 30 kilometer nordväst om Kaskö.

”Hamnarna är mycket viktiga partner för utvecklingen av havsbaserad vindkraft och deras infrastruktur spelar en nyckelroll för genomförandet av projekten. Den avsiktsförklaring som nu ingåtts ger möjlighet till en öppnare diskussion inte bara om behoven och planerna för den havsbaserade vindparken, utan också om hamnens roll och utvecklingsbehov”, säger Mathias Skog, projektledare för Tyrsky vid OX2.

”Det är viktigt för oss att samarbeta med lokala partner och på så sätt säkerställa ett smidigt byggande och en smidig drift, när vi kommit så långt. OX2 har en stark vilja att i Bottniska viken främja havsbaserade vindkraftsprojekt, som är en väsentlig del av ökningen av inhemsk förnybar energiproduktion.”

Genom samarbetet utvecklas och utnyttjas verksamheten i Vasa hamn vid byggandet och underhållet av den havsbaserade vindparken.

”Vi anser att Vasa hamn har en naturlig och betydande roll i synnerhet i drifts- och underhållsskedet av de havsbaserade vindparkerna, varvid våra regioners starka sidor i vidare bemärkelse spelar en betydande roll. Våra utvecklingsprojekt baserar sig på behoven hos regionens nuvarande näringsliv och aktörer som planerar etablering, och vi strävar efter att hitta utvecklingssynergier till exempel just med OX2:s behov. Detta avtal ger oss något konkret i synnerhet när det gäller mer långsiktiga planer, men det är viktigt också med tanke på de nuvarande projekten – vi kan till exempel beakta den havsbaserade vindkraftens särskilda behov och genomförandet av den första fasen av det pågående utvidgningsområdet”, säger Teijo Seppelin, verkställande direktör för Kvarken Ports i Vasa hamn.

Utöver Tyrsky kommer OX2 att samarbeta med Vasa hamn i fråga om byggandet, användningen och underhållet av det havsbaserade vindkraftsprojektet Laine utanför Karleby. OX2 har tidigare ingått samarbetsavtal också med hamnarna i Kaskö, Brahestad, Karleby och Jakobstad. Bolaget planerar sammanlagt tre projekt för havsbaserade vindparker i industriell skala i Bottniska viken.

I maj 2023 ingick OX2 ett partnerskap med möbelvaruhuskedjan IKEAs investerings­bolag Ingka Investments i fråga om havsbaserade vindkraftsprojekt i Bottniska viken.

Tyrsky omfattar sammanlagt högst 95 vindkraftverk, vars årliga elproduktion är cirka 6 TWh. Produktionen skulle täcka cirka åtta procent av Finlands elproduktion 2023. OX2 fick undersökningstillstånd för projektet 2022, och förfarandet för bedömning av projektets miljökonsekvenser (MKB) samt omfattande undersökningar av havsbottnen inleddes sommaren 2023.

OX2:s havsbaserade vindkraftsprojekt Tyrsky i korthet:

  • OX2 Finland Oy planerar ett havsbaserat vindkraftsprojekt i Bottniska viken, i Finlands ekonomiska zon utanför Kaskö, Närpes och Korsnäs. Området finns cirka 30 kilometer nordväst om Kaskö.
  • Områdets areal är cirka 480 km².
  • I parken planeras högst 95 vindkraftverk.
  • Den havsbaserade vindparkens uppskattade årsproduktion är cirka 6 TWh.
  • Mer information om projektet: www.ox2.com/sv/finland/projekt/tyrsky/

Vasa hamn i korthet:

  • Vasa hamn drivs av Kvarken Ports Oy. Bolaget är ett gemensamt hamnbolag för Vasa och Umeå, och utöver Vasa upprätthåller och driver bolaget Umeå hamn. Hamnoperatör i Vasa är Blomberg Stevedoring Oy.
  • Trafik: på årsnivå ca 1 miljon ton och över 800 fartygsanlöp. Trafiken är mångsidig och omfattar bl.a. Ropax-trafik (Wasalines trafik året om till Umeå), flytande bulk (energihamn i hamnen), dry-bulk (bl.a. spannmål) samt projekt.
  • Särskilt kompetensområde: projekt/tung break bulk: hamnens mobilkranskapacitet är störst i Norden och Vasa hamn har t.ex. under de senaste 10 åren varit bland de topp-3-hamnar som befordrar vindkraftverk i Finland.
  • Miljö och ekosystem: Aurora Botnia, som drivs av Wasaline, är ett av världens mest miljövänliga Ropax-fartyg och utnyttjar batteriladdning och LNG-bränsle som hamnen möjliggör. Hamnen befinner sig mitt i det största energiteknikklustret i Norden och att stödja dess verksamhet är kärnan i Kvarken Ports Vasa-strategi.
  • Utveckling: i Vasa hamn pågår för närvarande utvecklingsprojekt för över 20 miljoner euro, inkl. en förlängning av huvudfraktkajen till 358 meter samt byggande av ett utvidgningsområde på 7 ha. Utöver ovan nämnda projekt innehåller utvecklingsplanen i slutet av årtiondet en utvecklingshelhet av samma storlek i fråga om investeringar – t.ex. farleden till Vasa hamn kommer i år att breddas till 140 meter (från nuvarande 100 meter).

Mer information:

Projektledare Mathias Skog, OX2 Finland, tfn +358 50 590 2199, mathias.skog@ox2.com

Verkställande direktör Teijo Seppelin, Kvarken Ports, tfn +358 40 559 9652, teijo.seppelin@kvarkenports.com