Logotype

Säkring av intänkterna via PPA

januari 1, 2019, 09:51
 Nyhet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Det har blivit vanligare att investerare i vindkraft efterfrågar säkring av intäkterna

från anläggningen via s k PPA:s (Power Purchase Agreements) som tecknas med en stor

elförbrukare. Alternativt kan intäkterna säkras via statligt reglerade ersättningsmodeller/system som till exempel feed-in-tariffer eller CFD:er (contracts for difference).

OX2 har ett dedikerat team som ständigt arbetar med marknaden för olika slags elprisavtal i syfte att ligga i framkant med de bästa lösningarna för utifrån varje enskilt projekt och investerare.

Intervju med Kari Tikkanen, PPA och offtake manager på OX2

Vad innebär ditt arbete som PPA och offtake Manager?

Mitt arbete går ut på att erbjuda finansiärer som investerar i en vindkraftsanläggning möjlighet att säkra sina intäkter genom att sälja elen till elhandlare eller stora elförbrukare genom långa elavtal (sk. PPA), ofta 10–15 år från driftsättningen av projektet.

Vad är det som primärt driver marknaden för PPA-lösningar?

Historiskt sett har det varit nödvändigt med ett politiskt stöd för att utveckla vindkraften då kostnaderna varit högre än de möjliga intäkterna. I dagens läge har teknologin för storskalig vindkraft i Norden uppnått en produktionskostnadsnivå som är i linje med elprismarknaden, vilket ökar efterfrågan på PPA-lösningar.

Vilka PPA-lösningar är vanligast?

De flesta stora elförbrukare är intresserade av PPA med en överenskommen leveransvolym, eftersom de har en stabil och förutsägbar elkonsumtion och inte är experter på att hantera den variabla produktionen. Volatiliteten hanteras vanligtvis mest effektivt av de som äger anläggningen då de är bekanta med vindkraft som produktionsteknologi. Men det finns också elförbrukare och aktörer som ser hanteringen av den variabla produktionen som ett fokusområde och gärna tar emot elen enligt dess faktiska produktionsprofil, eftersom mer risk möjliggör ett lägre pris.

Vad vill OX2 erbjuda marknaden för elprissäkringar framöver?

Vi vill öka först.elsen för riskerna och hur vi kan balansera dem i våra projekt. Vi arbetar även kontinuerligt för att minska transaktionskostnaderna genom att standardisera terminologin och avtalsstrukturen.

Jouttikallio vindpark (20,7 MW)